Śniadanie z funduszami

Admin

W ostatni czwartek marca przedsiębiorcy zrzeszeni w Klastrze Obróbki Metali spotkali się na  kolejnym spotkaniu z cyklu „Śniadanie z funduszami”.

Tematem były możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPOW na lata 2014 - 2020 oraz aktualne i planowane nabory. W spotkaniu wzięła udział Emilia Malinowska, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw, która przedstawiła założenia aktualnych i planowanych konkursów, harmonogram składania wniosków, maksymalne poziomy dofinansowania.

Uczestnicy byli zainteresowani informacjami o warunkach ubiegania się o dofinansowanie,  terminami naboru wniosków, maksymalnymi poziomami dofinansowania, kryteriami merytorycznymi, a także definicją innowacyjności.

Wkrótce kolejne spotkanie w tym cyklu. Zapraszamy!