Jak zmieniać, aby zmienić - II Kongres Liderów Zmian

Admin

Klaster Obróbki Metali jest jednym ze sponsorów strategicznych, a także współorganizatorem II Kongresu Liderów Zmian, konferencji przygotowanej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 roku. Tematy sesji, wykładów i warsztatów składające się na tegoroczną edycję koncentrują się wokół zagadnień związanych z metodami skutecznego zarządzania zmianą, efektywnego przywództwa i skutecznego przewodzenia zespołami.

III sesja plenarna Kongresu przygotowana pod specjalnym patronatem Klastra Obróbki Metali wraz z ICAN Institute poświęcona będzie „Przywództwu w sieci”. Oprócz wystąpienia przedstawiciela ICAN Institute - Michała Trojanowskiego,  inicjatywy realizowane w Klastrze zaprezentuje Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM. W dalszej części przewidziano także panel ekspertów z udziałem m.in. przedstawicieli Klastra. Trener główny Klastra, współpracujący m.in. w Akademii Zarządzania - Robert Kozak - poprowadzi wystąpienie finałowe Kongresu, w którym opowie o tym jak zmieniało się zarządzanie zmianami i jak dziś skuteczni liderzy zarządzają zespołami w zmianie.

Kongres Liderów Zmian jest spotkaniem profesjonalistów w dziedzinie zarządzania, którzy podczas eksperckich dyskusji dzielą się wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami firm, uczelni i samorządów. Tematami wystąpień będą źródła zmian w gospodarce, mechanizmy ich adaptacji w organizacji oraz rola lidera. Praktycznemu wymiarowi wprowadzania zmian w organizacji poświęcone będą warsztaty w drugim dniu konferencji. Ważnym atutem spotkania jest możliwość nawiązania kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami różnych środowisk.

www.kongresliderowzmian.pl