Warsztaty Kowno
Warsztaty Kowno

Przedstawiciele klastra na spotkaniu warsztatowym w Kownie

admin

Przedstawiciele Klastra Obróbki Metali wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w ramach projektu „Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych”, które odbyło się w Kownie 15-16 października 2014.

Projekt adresowany jest do osób zarządzających klastrami lub sieciami biznesowymi z Polski oraz Litwy. W trakcie jego realizacji 20 managerów klastrów z Polski i Litwy zostanie przeszkolonych w zakresie przygotowywania i realizacji strategii komercjalizacji i internacjonalizacji sieci biznesowych, którymi zarządzają.

Koordynatorem projektu jest przez Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlową, partnerami Fundacja „Partnerzy dla Samorządu”, Navigator Consulting Partners LLP z Wielkiej Brytanii oraz Human Capital Research and Development Institute z Litwy.

Projekt realizowany jest w ramach programu Leonardo Da Vinci.
Internationalisation and Commercialisation for Business Clusters and Networks (InterCom) 2013-1-PL1-LEO05-38152