Podczas konferencji głos zabierali m.in. samorządowcy / Fot. Piotr Walczak
Podczas konferencji głos zabierali m.in. samorządowcy / Fot. Piotr Walczak

Udana inauguracja projektu współpracy transgranicznej

Admin

- Klaster Obróbki Metali  jest jednym z inicjatorów  projektu współpracy transgranicznej Polska -Litwa – mówi Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM – Stawiamy na kapitał ludzki, gdyż nawet w dobie zaawansowanej automatyzacji to ludzie kreują kierunki rozwoju i programują roboty.

22 marca 2017 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja inicjująca projekt „Wzrost konkurencyjności pogranicza polsko-litewskiego poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy z pogranicza polsko-litewskiego. Po części oficjalnej uczestnicy zapoznali się z efektami prac Laboratorium technik światłowodowych, a także z prezentacją bolidów skonstruowanych przez studentów z koła naukowego Politechniki Białostockiej.

Drugi dzień konferencji, 23 marca, poświęcony będzie spotkaniom grup roboczych połączonych zespołów programowych z Polski i Litwy. Ich zadaniem jest opracowanie programów szkoleń interpersonalnych i technicznych oraz wymianie doświadczeń dotyczących rozwoju kompetencji pracowników pogranicza polsko-litewskiego.

Uczestnikami projektu są: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Klaster Obróbki Metali oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości z Litwy. Całkowity budżet projektu wynosi 247 378 euro.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowo-metalowej i drzewnej z regionu pogranicza polsko-litewskiego. Działania obejmą przygotowania przyszłych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzenie usług profesjonalizujących współpracę wewnątrz Klastra Obróbki Metali. W efekcie w  szkoleniach i warsztatach koncentrujących się na rozwoju kompetencji interpersonalnych i technicznych weźmie udział 220 pracowników firm po obu stronach granicy.

Projekt ma za  zadanie odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań dotyczących rozwoju firm pogranicza: jak proces badawczo-rozwojowy przedsiębiorstw można usprawnić w oparciu o środowisko naukowe, jak lepiej kształcić studentów, aby znaleźli swoje miejsce na rynku pracy, jak funkcjonowanie w ekosystemie Klastra Obróbki Metali wpływa na potencjał firm, jak powinna przebiegać współpraca transgraniczna i czego oczekują przedsiębiorcy z obu krajów od siebie nawzajem.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
- dostarczenie wyspecjalizowanych i jakościowych usług dla biznesu standaryzowanych w europejskich systemach;
- rozwiązania i systemy IT służące komunikacji i zarządzaniu siecią  klastrową, usprawnienie systemu usług i zamówień;
- stworzenie systemu pomiaru efektywności i korzyści w łańcuchu kooperacyjnym;
- odnowienie certyfikatu w ramach European Cluster Excellence Initiative, który umożliwi ubieganie się o utrzymanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego;
- wydanie katalogu ofertowego Klastra oraz przygotowanie filmu promocyjnego.

Grupę docelową projektu, poprzez szkolenia, stanowią pracownicy firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali oraz przedsiębiorstw litewskich. Z kolei studenci Politechniki Białostockiej zyskają niezbędną wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Niezwykle ważną częścią projektu jest wspieranie studentów i młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. W tym celu powstaną interdyscyplinarne grupy kreatywne, szkolące się w rozwiązywaniu praktycznych problemów określonych przez pracodawców.

- Politechnika Białostocka, tak jak inne uczelnie, potrzebuje również naukowców, którzy w ramach swojej działalności uczelnianej będą przygotowywać innowacyjne rozwiązania dla przemysłu i będą zainteresowane komercyjnym wdrażaniem swoich wyników badań - mówi prof. Roman Kaczyński, prorektor ds. rozwoju PB. - Aby to uzyskać, potrzebujemy sprzężeń zwrotnych od naszych partnerów ze środowiska biznesowego.

Jak pokazują doświadczenia europejskie, wyposażenie w wyżej wymienione narzędzia koordynatorów inicjatyw klastrowych, umożliwi stały wzrost usług dostarczanych dla biznesu. Pozwoli to na utworzenie platformy wymiany doświadczeń między koordynatorami klastrów z Polski i Litwy, kreowanie i przepływ usług, wzajemną komunikację i przekazywania ofert współpracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Priorytet 2 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.