Coolbend - start nowego projektu badawczego

Admin

Celem projektu Coolbend jest wykorzystanie operacji wymrażania kriogenicznego (oraz wymrażania kriogenicznego i azotowania lub wytwarzania powłok) do poprawy trwałości narzędzi wykorzystywanych w procesach gięcia oraz narzędzi stosowanych w innych technikach wytwarzania, takich jak narzędzia do obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, itp.

Podczas najbliższego, środowego spotkania inauguracyjnego, wytypowane zostaną narzędzia z gatunków stali, określone będą możliwości podwyższenia ich trwałości metodami obróbki cieplnej wykorzystującymi technologię wymrażania kriogenicznego, przeprowadzona zostanie seria badań laboratoryjnych, obejmujących cechy materiałowe takie jak mikrostruktura, twardość, udarność, odporność na zużycie przez tarcie.

- W kolejnym etapie projektu zakładamy konieczność przeprowadzenia badań eksploatacyjnych rzeczywistych narzędzi - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor Biura KOM. - Zależy nam przede wszystkim na wskazaniu tych, których wykorzystanie w programie produkcyjnym firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali pozwoli na potwierdzenie słuszności przyjętych rozwiązań technologicznych oraz umacniania narzędzi podczas ich pracy w warunkach przemysłowych.

W spotkaniu inauguracyjnym (środa, 1 marca) wezmą udział partnerzy projektu: Centrum Promocji Innowacji I Rozwoju, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy, Politechniki Rzeszowskiej oraz przedsiębiorcy klastra tworzący Komitet Użytkowników Projektu.

Projekt finansowany jest  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET.