Nowa jakość wparcia dla biznesu

Admin

Promowanie stabilnego zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników - to najważniejsze cele nowego projektu współpracy polsko - litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL - LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”, który właśnie rusza i potrwa do końca stycznia 2018 r. Jego uczestnikami są: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości z Litwy. Całkowity budżet projektu wynosi 247 378 euro, z czego 108 520 euro jest budżetem Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.

- Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowo - metalowej i drzewnej  z regionu pogranicza polsko - litewskiego - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor Biura Klastra Obróbki Metali. - Planujemy działania związane z przygotowaniem przyszłych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzeniem usług profesjonalizujących współpracę wewnątrz klastra.

Projektowi towarzyszyć będzie wzrost wiedzy i umiejętności kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw poprzez szkolenia, warsztaty, transgraniczną wymianę doświadczeń pomiędzy firmami i instytucjami otoczenia biznesu oraz opracowanie innowacyjnych narzędzi wsparcia usług dla przedsiębiorstw działających w inicjatywach klastrowych i powiązaniach kooperacyjnych, jak też wzrost jakości usług dla biznesu.

W szkoleniach i warsztatach koncentrujących się na rozwoju kompetencji interpersonalnych i technicznych weźmie udział 220 pracowników przedsiębiorstw po obu stronach granicy.

Kluczowe dla projektu są:
* dostarczenie wyspecjalizowanych i jakościowych usług dla biznesu standaryzowanych w europejskich systemach;
* rozwiązania i systemy IT służące komunikacji i zarządzaniu siecią  klastrową, usprawnienie systemu usług i zamówień;
* stworzenie systemu pomiaru efektywności i korzyści w łańcuchu kooperacyjnym.

- Jak pokazują doświadczenia europejskie, wyposażenie w te narzędzia koordynatorów inicjatyw klastrowych umożliwi stały wzrost usług dostarczanych dla biznesu - mówi Janusz Poulakowski. - Pozwoli to na utworzenie platformy wymiany doświadczeń między koordynatorami klastrów z Polski i Litwy, kreowanie i przepływ usług, wzajemną komunikację i przekazywania ofert współpracy.

W planach znalazła się certyfikacja usług sieciowych i kooperacyjnych Klastra Obróbki Metali do standardu Bronze / Silver Label, opracowanie aplikacji systemu komunikacji i zarządzania siecią kooperacyjną, jak też innowacyjnego systemu pomiaru efektywności i korzyści w łańcuchach kooperacyjnych.

Niezwykle ważną częścią projektu jest wspieranie studentów i młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. W tym celu powstaną interdyscyplinarne grupy kreatywne, szkolące się w rozwiązywaniu praktycznych problemów określonych przez pracodawców.

Projekt  przewiduje również wydanie katalogu ofertowego Klastra oraz przygotowanie filmu promocyjnego.

Nazwa  projektu: „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych” realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej  INTERREG LIETUVA-POLSKA  2014-2020.

Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Cel szczegółowy 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.