KOM obecny na OpenDays
KOM obecny na OpenDays

Klaster Obróbki Metali obecny na Open Days 2014 w Brukseli

admin

W dniach 6 - 9 października 2014 r. około 6000 przedstawicieli regionów i miast Europy spotkało się w Brukseli na dwunastej corocznej imprezie OPEN DAYS, aby wymienić poglądy na temat sposobów realizacji zreformowanej polityki spójności UE w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego.


Dzięki zaangażowaniu Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli województwo pełnić będzie rolę wice lidera konglomeratu „Klastry na rzecz rozwoju regionalnego” w skład, którego wchodzą Irlandia Północna (Wielka Brytania), autonomiczny region Dolina Aosty (Włochy), Umbria (Włochy), Region Stołeczny Miasta Bruksela (Belgia), Silivri (Turcja), Navarra (Hiszpania) oraz województwo Świętokrzyskie.

Konglomerat, w którym znalazło się Województwo Podlaskie zorganizowało w dniu 8 października debatę pt. „Konkurencyjność i zrównoważony rozwój regionalny w ujęciu polityki na rzecz klastrów”. Spotkanie miało na celu dyskusję na temat potencjału klastrów jako środka wspierania MŚP oraz ich wkładu w budowaniu konkurencyjności regonów i zapewnienia im zrównoważonego wzrostu.

W imieniu Województwa Podlaskiego głos zabrał Sebastian Rynkiewicz członek Regionalnej Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, przedstawiciel Klastra Obróbki Metali. Wystąpienie poświęcone zostało rekomendacjom Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej na temat rozpoznawania obszarów rozwoju klastrów zgodnych z koncepcją smart specialization dla województwa podlaskiego. Uczestnicy panelu z zainteresowaniem wysłuchali dobry praktyk wykreowanych w Województwie Podlaskim.

Z prezentacji pana Sebiastiana Rynkiewiczka uczestnicy debaty mogli dowiedzieć się jak od badań przedakcesyjnych, badań wskazanych przez unijnych ekspertów doszliśmy do inteligentnych specjalizacji, gdzie Klaster Obróbki Metali może odegrać kluczową rolę. - Planowanych jest utworzenie nawet 2000 nowych miejsc pracy i zrealizowanie inwestycji z ukierunkowaniem na badania i rozwój nawet na poziomie 200 mln PLN. - mówił - Klaster Obróbki Metali będzie ubiegał się najprawdopodobniej o status Kluczowego Klastra Krajowego, co pozwoli na sfinansowanie działań z funduszy UE nie tylko z poziomu regionalnego, ale i z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Już dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje projekty dotyczące kształcenia zawodowego na potrzeby Klastra Obróbki Metali jako dobrą praktykę na poziomie całego kraju. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie KOM finansuje działania ze środków komercyjnych firm oraz programów międzynarodowych min. współpracując z partnerami litewskimi. Z uznaniem odebrano dobrą praktykę, którą zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego tworząc Grupę ds. polityki klastrowej, a następnie zapraszając jej przedstawicieli do Grupy ds. RSI 3.


Podlaskie jako jedyny region w kraju stworzyło platformę do międzysektorowego merytorycznego dialogu pomiędzy biznesem, nauką i administracją. Przewodniczący Grupy prof. Bogusław Plawgo pracował, już przy przedakcesyjnych badaniach, a dziś jest ekspertem na europejskim poziomie. Niewiele osób się spodziewało, że region który w momencie akcesji Polski do struktur europejskich należał do 5 najbiedniejszych w całej UE może zaprezentować takie osiągnięcia. Warto podkreślić, że innowacyjne produkty z województwa podlaskiego wytwarzane przez firmy Klastra Obróbki Metali trafiają już dziś na 6 kontynentów, a nie jest to ostatnie słowo przedsiębiorców.


W debacie w poza wystąpieniami ekspertów z regionów głos zabrali Dr. Joanna Drake z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej oraz Claus Schultze z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Debatę moderował dyrektor Europejskiej Sici Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) działającej w sektorze badań i innowacji pan Richard Tuffs.

Źródło
http://www.podlaskie.eu/aktualnosci/podlaskie-wspolorganizatorem-konferencji-w-ramach-open-days-2014

 

Podziękowania  Komitetu Regionów za udział w Open Days 2014.