Fot. EXACTO / www.klastrypolskie.pl
Fot. EXACTO / www.klastrypolskie.pl

KOM aktywny podczas IV Kongresu Klastrów Polskich

Admin

Idea zrzeszania się w ramach uwarunkowanych geograficznie grup gospodarczych elektryzuje przedsiębiorców i coraz częściej staje się przyczyną poszukiwania innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Zarządzający klastrami, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej wzięli udział w IV Kongresie Klastrów Polskich, łącznie około 200 osób. Na miejscu, w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, obecny był również przedstawiciel KOM.

Tematem przewodnim wydarzenia, które odbyło się pod koniec stycznia tego roku, była rola klastrów w gospodarczym rozwoju naszego kraju (dokładne hasło Kongresu: Rola Klastrów w gospodarczym rozwoju Polski). Prelegenci oraz uczestnicy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak działalność klastrów wpływa na innowacyjność oraz zmiany legislacyjne wymagane w jej kontekście.

Podjęty został również temat współpracy międzynarodowej klastrów m.in. w obszarze Grupy Wyszechradzkiej.

Organizatorem tego spotkania był Związek Pracodawców Klastry Polskie. Wśród prelegentów byli przedstawiciele resortów rozwoju i szkolnictwa wyższego, jak też różnych instytucji czy organizacji. Rozmawiano o - na przykład - polityce innowacyjności w Polsce w kontekście działalności klastrów, wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i klastrów, innowacyjnej działalności w różnych sektorach gospodarki, międzynarodowego wymiaru działalności innowacyjnej w kontekście klastrów.

Dyskusje te toczyły się wokół wpływu ogłoszonej przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” na funkcjonowanie klastrów.

Wszystkiemu przysłuchiwał się Sebastian Rynkiewicz (na zdj. drugi od lewej), koordynator-członek zarządu Klastra Obróbki Metali. Zabierał również głos publicznie, wziął udział w panelu dyskusyjnym.

Za udział w Kongresie Sebastian Rynkiewicz otrzymał podziękowania od Krzysztofa Krystowskiego, prezesa ZPKP.

Szef Związku Pracodawców Klastry Polskie podziękował także za aktywny udział w dyskusji „Międzynarodowy wymiar działalności innowacyjnej a klastry”.

- Wierzę, że będziemy mogli liczyć na Pana wsparcie merytoryczne również w przyszłorocznej, piątej edycji Kongresu Klastrów Polskich - napisał.