Wschodni Kongres Gospodarczy z udziałem klastra

Janusz Poulakowski

Wschodni Kongres Gospodarczy to 3 edycja ważnego wydarzenia w regionie, które odbywało się w dniach 22-23.09.2016 r. w budynku Filharmonii i Opery Podlaskiej. To cykl wielu debat i sesji dyskusyjnych z udziałem ekspertów, liderów, polityków oraz Blisko tysiąca uczestników z Polski i Europy Wschodniej.

Klaster Obróbki Metali miał swoją silną reprezentację w tym wydarzeniu. Menedżerowie i liderzy kilku firm członkowskich brali czynny udział w panelach dyskusyjnych poświęconych m.in. ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, polityce klastrowej, problematyce firm rodzinnych oraz rozwojowi usług biznesowych w Polsce Wschodniej.

Kongresowi towarzyszył finał konkursu TOP Pracodawcy Polski Wschodniej, celem którego było wyłonienie 10 wyróżniających się pracodawców z pięciu wschodnich województw naszego kraju. W finale znalazły się firmy stawiające na nowoczesne zarządzanie, innowacyjność, mające duży wpływ na rozwój regionu i rynek pracy.
Wśród laureatów znalazła się firma członkowska klastra – SMASZ Sp. z o.o. z Białegostoku.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.