Podpisano list intencyjny między KOM a CINNOMATECH

Admin

Na sierpniowym spotkaniu przedstawicieli zarządu Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH z Wrocławia oraz Klastra Obróbki Metali w Białymstoku doszło do podpisania listu intencyjnego o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń inicjatyw klastrowych, budowania sieci współpracy i przewag konkurencyjnych sektora maszynowego i obróbki metali na Podlasiu i Dolnym Śląsku.

Pomimo znacznej odległości w lokalizacji klastrów znaleźliśmy wiele wspólnych tematów, płaszczyzn współpracy, inicjatyw możliwych do realizacji.
Życzymy sobie i naszym partnerom przeniesienia planów i deklaracji na grunt ich realizacji.