Podsumowanie Kongresu Liderów Zmian

admin

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Klastra Obróbki Metali za liczne uczestnictwo w organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. I Kongresie Liderów Zmian, którego nasz klaster był partnerem.

Było to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.
Źródła zmian w gospodarce, mechanizmy ich adaptacji w organizacji oraz rola, jaką w tym procesie odgrywa Lider, były tematem wystąpień 11 prelegentów w sesji plenarnej.

Pogłębieniu praktycznego przygotowania do radzenia sobie ze zmianą poświęcone były 4 warsztaty w drugim dniu Kongresu. Dodatkowym atutem spotkania była możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń miedzy przedstawicielami różnych środowisk.
Ponad 250 uczestników, głównie z województwa podlaskiego, ale także z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego, potwierdza trafność inicjatywy zorganizowania Kongresu. Jest to równocześnie dobre uzasadnienie dla podjęcia przygotowań do kolejnej jego edycji.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się w regionie z dużym zainteresowaniem i wsparciem nie tylko środowiska gospodarczego.
Patronatem honorowym Kongres objęli: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Białegostoku, a wsparcia organizacyjnego udzielili: Izba Przemysłowo-Handlowa, Podlaski Klub Biznesu, Klaster Obróbki Metali, Unibep S.A.. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Resursa Podlaska, Wschodni Klaster Budowlany.

Dziękujemy za współpracę organizatorowi kongresu, partnerom i sponsorom, partnerom medialnym za wsparcie wydarzenia. 

Już dzisiaj zapraszamy do współpracy i udziału w II edycji imprezy.

Klaster  Obróbki Metali otrzymał podziekowania na ręce  Sebastiana Rynkiewicza od organizatora za wkład i udział w  kongresie.

 

Galeria zdjęć: materiały WSFiZ