Rusza profesjonalny program inkubacji startupów w makroregionie Polski Północno Wschodniej

admin

Rusza profesjonalny program inkubacji startupów
w makroregionie Polski Północno Wschodniej!

Masz mniej niż 35 lat i pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, ale potrzebujesz wsparcia?
Zgłoś się do projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”.

„Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.
Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., będziesz mógł wybrać miejsce, w którym eksperci pomogą Ci rozwinąć Twoją innowacyjną firmę. W każdym z sześciu miast partnerskich: Białymstoku, Elblągu, Ełku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach odbędą się odrębne cykle inkubacji.

W tworzenie platformy startowej Hub of Talents zaangażowanych jest ponad 50 podmiotów: uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, funduszy kapitałowych i aniołów biznesu. Są też z nami duże firmy: CISCO Systems Poland sp. z o.o i Samasz Sp. z o.o., które młodym pomysłodawcom udzielą m.in. wsparcia mentorskiego i doradztwa związanego z wykorzystaniem technologii.

Czy Platforma startowa jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli:
- nie ukończyłeś (-aś) 35 lat,

- masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, które nie były przedmiotem prowadzonej wcześniej działalności biznesowej,
- marzysz o zbudowaniu własnej firmy,
- zarejestrujesz spółkę na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko – mazurskiego.

Jakie korzyści daje uczestnictwo w Platformie?

  • udział w innowacyjnym, kompleksowym programie akceleracyjnym, oferującym szkolenia, warsztaty, indywidualny mentoring, coaching biznesowy, pomoc technologiczną, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe,
  • udostępnione przestrzenie do pracy biurowej,
  • przynależność do budowanej sieci powiązań młodych przedsiębiorców z władzami samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu,
  • przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego Twojego produktu lub usługi,
  • mając dopracowany innowacyjny produkt/usługę i przygotowany model biznesowy, będziesz mógł/a ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu w wysokości do 200 tys. euro z Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
  • Więcej informacji oraz rekrutacja na stronie: startupplatforms.gov.pl

Informacji o programie udzielają:


• w Białymstoku: Milena Kulesza – Kierownik Działu Promocji i Rozwoju BPN-T, tel.: +48 85 733 39 55, e-mail: m.kulesza@bialystok.bpnt.pl
• w Olsztynie: Magdalena Ben-Rynkiewicz - Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T, tel.: +48 89 612 05 05, e-mail: m.ben-rynkiewicz@opnt.olsztyn.pl
• w Elblągu: Agnieszka Owsianko - Specjalista ds. kadrowo-administracyjnych EPT, tel.: +48 55 239 34 67, e-mail: biuro@ept.umelblag.pl
• w Ełku: Ewa Wasilewska - Specjalista ds. rozwoju PNT w Ełku, tel.: +48 728 349 899, e-mail: e.wasilewska@technopark.elk.pl
• w Łomży: Krzysztof Fabiszewski – Specjalista ds. promocji i szkoleń PPŁ, tel.: +48 86 219 93 22, e-mail: promocja@parklomza.pl
• w Suwałkach: Mariusz Szmidt, tel.: +48 87 564 22 24, mariusz.szmidt@park.suwalki.pl.