Status Krajowego Klastra Kluczowego – już oficjalnie

admin

O przynależności do elitarnego grona Krajowych Klastrów Kluczowych poinformowaliśmy na konferencji prasowej w Białostockim parku Naukowo-Technologicznym – To wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim nowe możliwości rozwoju naszych firm – mówił Sebastian Rynkiewicz, prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, koordynatora klastra.

- Decyzję o przystąpieniu do konkursu podjęliśmy dwa i pół roku. W finale, który miał miejsce kilkanaście dni temu, zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni i kilka dni temu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie wyników konkursu – mówił Sebastian Rynkiewicz.
Do konkursu, którego wymagania były bardzo wyśrubowane, stanęły 23 inicjatywy klastrowe z całej Polski, spośród istniejących 192. Po etapie formalnym, zostało 10, po pierwszym etapie merytorycznym do finałowej rozgrywki zostało zakwalifikowanych 8. Wreszcie 11 września w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbył się drugi, decydujący etap merytoryczny. Komisja złożona z ekspertów trzech ministerstw i rządowych agend przyznała naszemu klastrowi w sumie 113 punktów na wymagane 101, co oznaczało, że klaster jako jeden z 7 otrzymał rekomendację do statusu KKK.

Co oznacza status KKK? Oprócz niewątpliwego zaszczytu, to wymierne efekty dla naszych firm. Członkostwo przedsiębiorstwa w klastrze o statusie Krajowym preferuje je dodatkowymi punktami przy ubieganiu się o środki publiczne. Sam Klaster Obróbki Metali może też ubiegać się o zewnętrzne finansowanie, korzystając preferencyjnych warunków, niedostępnych dla firm spoza klastra. Co ważne, pieniądze te będą kierowane do firm, a nie do klastra jako takiego. W bieżącej perspektywie finansowej środki dedykowane klastrom mają przede wszystkim służyć wzmocnieniem konkurencyjności firm oraz ich mocniejszym wejściem na rynki światowe. Na ten cel przeznaczonych jest około 133 milionów złotych.

Oprócz możliwości pozyskiwania zewnętrznych funduszy, ważna jest sama współpraca firm-członków, co podkreślali członkowie Zarządu KOM Michał Charkiewicz i Jerzy Boryś. – Na naszej stronie internetowej można znaleźć pełen zakres usług wykonywanych przez nasze firmy. Ewentualny kontrahent może szybko znaleźć interesującą go usługę – mówił Jerzy Boryś.

Anna Daszuta-Milewska, dyrektor BPNT i wicemarszałek Maciej Żywno podkreślali natomiast istotę współpracy firm z nauką i administracją samorządową, czego przykładem jest chociażby reprezentowana przez Michała Charkiewicza firma ChM, na co dzień korzystająca z jednego z laboratoriów Parku.