O kształceniu zawodowym z minister edukacji

admin

Współpraca podlaskich pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz organami prowadzącymi szkoły była tematem spotkania z minister Joanną Kluzik-Rostkowską, minister edukacji narodowej, które odbyło się 14 września 2014 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Najważniejszymi tematami debaty były:

- powiązanie systemu edukacji i umiejętności absolwentów z potrzebami rynku pracy,
- modernizacja treści i metod kształcenia oraz szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców,
- tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy, 
- informacja o zrealizowanych lub planowanych projektach, przedsięwzięciach,
- oczekiwania wobec Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Klaster Obróbki Metali reprezentowany przez koordynatora opowiedział o tzw. „dobrych praktykach” wypracowanych w ramach trzech edycji projektów „Wykształceni technologią”. W spotkaniu uczestniczyła silna grupa partnerów oraz partnerów strategicznych KOM, a pani minister został wręczony nasz najnowszy katalog. Po tej prezentacji KOM został zaproszony do dalszych kontaktów roboczych z przedstawicielami MEN w kontekście realizacji naszych planów strategicznych