Klaster Obróbki Metali w Łucku na Ukrainie

admin

O roli inicjatyw klastrowych w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw mieli okazję dowiedzieć się uczestnicy konferencji, która miała miejsce 11 września 2015 r. w Łucku na Wołyniu. Przedstawiciele lokalnych władz rejonu wołyńskiego oraz przedsiębiorcy zapoznali się z ideą klasteringu oraz praktyką, czyli konkretnymi działaniami naszego klastra na rzecz zrzeszonych w nim firm. Największe zainteresowanie wzbudził potencjał firm KOM oraz działania ukierunkowane na poszukiwanie nowych kontrahentów, np. przez wspólny udział w międzynarodowych imprezach targowych. Uczestnicy konferencji zapoznali się też z naszym nowym katalogiem.

Konferencję zorganizowała Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w ramach programu Polska Pomoc, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Spotkanie było częścią większego projektu wspierającego rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie.