Podziękowania dla Klastra Obróbki Metali

admin

W związku z zakończeniem prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, którego gremium przedstawiciel naszego Klastra był członkiem, otrzymaliśmy specjalne podziękowania. W liście podpisanym przez p. Daniela Górskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim, czytamy m.in. „Niezmiernie mi miło, że działalność Grupy przyczyniła się do realizacji jednej z najważniejszych zasad Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 – zasady partnerstwa, czyli współudziału, współdecydowania i współodpowiedzialności podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji wspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów Strategii (…)”.

I nam jest niezmiernie miło. Dziękujemy.

 

List Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego