O funduszach, aplikacji do Krajowych Klastrów Kluczowych i Grupach Zaawansowanej Współpracy

admin

Tym razem najważniejszym tematem spotkania członków Klastra było przedstawienie najnowszych możliwości dofinansowania działalności naszych firm, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Klastrowicze mieli okazję dowiedzieć się m.in. o trzech programach, które wkrótce zostaną uruchomione: Szybka ścieżka, Demonstrator i Wdrażanie Innowacji. Co ważne, firmy aktywnie działające w organizacjach klastrowych będą dodatkowo punktowane przy ocenie wniosku aplikacyjnego.

Piątkowe spotkanie było też okazją, by poinformować o złożeniu wniosku aplikacyjnego o Kluczowy Klaster Krajowy oraz o powstaniu Grup Zaawansowanej Współpracy, które będą praktycznym poligonem kooperacji naszych firm.

Istotną częścią spotkania była prezentacja oferty dla przedsiębiorców Banku Zachodniego WBK, który był współorganizatorem wydarzenia.