Wykształceni technologią - program doskonalenia nauczycieli zawodu

Projektem objętych było 270 nauczycieli nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu z 30 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski na kierunkach mechanicznych i mechatronicznych, które zgłosiły udział w projekcie. Projekt realizowany był od października 2012 do lutego 2014 i polegał na opracowaniu programu doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu funkcjonowania i obsługi obrabiarek CNC oraz jego wdrożeniu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i stażach w przedsiębiorstwach.

Programy były opracowane w oparciu o diagnozę potrzeb nauczycieli, we współpracy z przedsiębiorcami z branż odpowiadających ww. obszarom kształcenia. Dzięki temu zostały niejako „szyte na miarę”, w ten sposób przyczyniając się do integrowania systemu kształcenia z rynkiem pracy.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział w nim był bezpłatny. Uczestnicy spoza miejsc organizacji zajęć mieli możliwość otrzymania zakwaterowania. 

Podczas konferencji kończącej projekt zaprezentowane zostały rezultaty i wyniki badań przeprowadzonego projektu oraz wnioski płynące z wdrażania pilotażowego programu we współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto placówki szkoleniowe i uczestnicy Projektu otrzymały publikację zawierającą materiał  i program zrealizowanego projektu.

W czasie spotkania uczestnicy otrzymali również certyfikaty ukończenia kursu oraz materiały szkoleniowe z zajęć do wykorzystania w pracy dydaktycznej.