Nowa edycja Programu Staży Rotacyjnych

Piotr Walczak

Zachęceni sukcesem pilotażowej edycji Programu Staży Rotacyjnych zapraszamy członków Klastra Obróbki Metali do udziału w tegorocznej edycji.

Zeszłoroczna edycja programu uzyskała bardzo pozytywne opinie zarówno wśród stażystów, którzy odbywali staże, jak i firm, które zaoferowały miejsca na staż rotacyjny. Odbiła się też echem w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

Przypominamy, iż staż rotacyjny to staż, w ramach którego student odbywa praktykę w kilku firmach członkowskich Klastra Obróbki Metali. Inauguracja programu i rekrutacja studentów odbędzie się podczas Targów Staży i Praktyk na Politechnice Białostockiej 9 kwietnia.

Staż rotacyjny to unikalny rodzaj płatnego stażu studenckiego, podczas którego stażysta ma niecodzienną możliwość poznania branży i rynku pracy w regionie, a także własnych umiejętności i preferowanego stylu pracy w różnych kulturach organizacyjnych.

Pracodawca natomiast - oprócz pozycjonowana swojej firmy wśród studentów kierunków technicznych Politechniki Białostockiej - ma również dostęp do wyselekcjonowanych kandydatów, których może przetestować w trakcie stażu.

Po zakończeniu stażu przedsiębiorca może wyselekcjonować do zatrudnienia stażystów najbardziej utalentowanych i zaangażowanych - i tak też się stało w poprzedniej edycji programu.

Przed rozpoczęciem staży studenci zostaną przygotowani poprzez udział w warsztacie obejmującym prezentację firmy oraz  szkolenie pt. „Sztuka komunikacji dla umysłów technicznych”.

Termin stażu rotacyjnego: okres wakacyjny (lipiec, sierpień, wrzesień).

Forma stażu: każdy student spędzi po jednym miesiącu w każdej z firm.

Wynagrodzenie studenta: 2 000 zł brutto miesięcznie, ponoszone przez firmę, w której student odbywa staż.

Preferowane działy w firmach: techniczne, np.: dział konstrukcyjny, przygotowania produkcji etc.

Studenci wydziałów, do których kierowany jest program: Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział Elektryczny, inne wydziały zgłaszane przez firmy (zapotrzebowanie na studentów konkretnych kierunków musi być zgłoszone przez co najmniej dwie firmy, w celu umożliwienia rotacji stażystów w przedsiębiorstwach o podobnym profilu działalności).

Rekrutacja studentów: organizowana i przeprowadzana jest przez biuro KOM, możliwy jest również udział przedstawiciela firmy.

Ewaluacja stażu: po odbyciu stażu student otrzymuje certyfikat oraz wypełnia ankietę oceniającą staż; zagregowane oceny studentów przekazywane są poszczególnym firmom biorącym udział w programie.

Zapraszamy pracodawców do udziału w programie oraz Targach Staży i Praktyk na wspólnym stoisku firm członkowskich KOM.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ