Zdjęcie ilustracyjne - szkolenie KOM
Zdjęcie ilustracyjne - szkolenie KOM

Szkolenie: zmiany w podatkach 2019

Piotr Walczak

Zapraszamy na szkolenie na temat ostatnich zmian w podatkach dochodowych oraz VAT, dedykowane praktykom - przedstawicielom firm członkowskich Klastra Obróbki Metali. Szkolenie odbędzie się 27 lutego 2019 w godz. 9.00 - 15.00.

PROGRAM

1. Zmiany w podatkach dochodowych:
- rozliczanie strat podatkowych,
- obniżona stawka CIT,
- NID - koszt kapitału własnego,
- innovation box,
- rozliczanie pakietów wierzytelności,
- zmiany w cenach transferowych,
- samochody osobowe,
- exit tax,
- podatek u źródła,
- obrót walutami wirtualnymi,
- podatek od nieruchomości komercyjnych,
- inne zmiany w CIT.

2. Zmiany w podatku VAT:
- stawki VAT,
- ulga na złe długi,
- opodatkowanie voucherów (bonów),
- należyta staranność.

3. Pozostałe zmiany w podatkach.

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy - Michał Laskowski. Absolwent prawa oraz studiów ekonomicznych. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego, zdobyte podczas pracy w administracji podatkowej (Izba Skarbowa w Białymstoku), podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz jako dyrektor finansowy w spółce należącej do grupy międzynarodowej. W zakresie działalności wykonywał czynności doradztwa podatkowego, brał udział w badaniach sprawozdań finansowych, uczestniczył w procesach przekształceń, przejęć oraz transakcjach zbycia przedsiębiorstwa. Praktyk w obszarze cen transferowych, odpowiedzialny za sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz za wdrożenie polityki cen transferowych. Analityk finansowy, praktyk controlingu i nadzoru nad działami księgowości. Trener Biznesu na poziomie 4 Europejskich Ram Kwalifikacji (4EQF).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ