Doroczne spotkanie biznesu z dyplomatami

Admin

Przedstawiciele Klastra Obróbki Metali reprezentowali województwo podlaskie podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2019. Noworoczne spotkanie przedsiębiorców, polityków, ekspertów i dyplomatów odbyło się 17 stycznia w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Wydarzenie, organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, miało miejsce już po raz piąty. KIG od lat współpracuje z korpusem dyplomatycznym, wspierając promocję polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. Honorowym Partnerem uroczystości było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zaś Honorowym Patronatem objęły imprezę dwa ministerstwa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Czołowi polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, politycy, eksperci oraz dyplomaci dyskutowali o perspektywach gospodarczych dla Polski. Zaprezentowane zostały kierunki współpracy gospodarczej realizowanej przez instytucje, resorty oraz samorządy, a także poszczególne sektory gospodarki oraz potencjał polskich regionów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorców, reprezentantów Izb Przemysłowo - Handlowych oraz organizacje otoczenia biznesu. Wśród firm znaleźli się eksporterzy oraz przedsiębiorstwa uczestniczące w misjach zagranicznych i innych wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Wśród gości byli m.in.: Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii. W tym roku potencjał ekonomiczny i gospodarczy zaprezentowały m.in. województwa podkarpackie, kujawsko - pomorskie oraz podlaskie.

Spotkanie było dobrą okazją do nawiązania relacji gospodarczych, kontaktów biznesowych oraz do wymiany informacji ekonomicznych.