Polskie klastry - od koordynacji do kooperacji

Admin

Przedstawiciele Klastra Obróbki Metali uczestniczyli w konferencji dedykowanej klastrom, która odbyła się 17 stycznia w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Głównym tematem spotkania było omówienie potrzeb rozwojowych oraz perspektyw rozwoju klastrów w Polsce.

Przedstawiciele Departamentu Innowacji MPiT zaprezentowali założenia polityki klastrowej oraz główne cele i kierunki rozwoju. W dalszej części spotkania, Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, wprowadził uczestników do dyskusji na temat sytuacji, roli i potrzeb klastrów. Wśród najważniejszych poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: cele polityki klastrowej, pomoc w budowaniu kultury kooperacji w klastrach przez resort, elementy funkcjonowania klastrów wymagające rozwoju.

- Dokonano oceny systemowego wsparcia klastrów w perspektywie lat 2014 - 2020 oraz omówiono założenia polityki ministerstwa na lata 2021 - 2027 - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM uczestniczący w wydarzeniu. - Bardzo wartościową, z naszego punktu widzenia, była otwarta dyskusja i możliwość zabrania głosu w debacie na temat najlepszych rozwiązań dotyczących systemowego wsparcia działalności klastrów. Otrzymaliśmy także zapewnienie ze strony Ministerstwa, że jeśli utrzymamy dotychczasowy kierunek działań i zrealizujemy przyjęte założenia, możemy liczyć na finansowanie.