Porozumienie o współpracy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Admin

Klaster Obróbki Metali zawarł Porozumienie o współpracy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

W imieniu stron umowę podpisali: Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM i Artur Oziębło, dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie: realizacji prac badawczo - rozwojowych, dostaw technologii stosowanych w branży metalowo - maszynowej, wymiany doświadczeń i transferu wiedzy, organizacji seminariów i spotkań branżowych.

Instytut, który prowadzi prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie inżynierii materiałowej oraz w dziedzinie budowy maszyn, zadeklarował gotowość do współpracy w tych obszarach.

Oferta Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dla członków Klastra

1. Udział w realizacji projektów B+R oraz pomoc w pozyskiwaniu środków publicznych na prowadzenie badań.
2. Poszukiwanie technologii i rozwiązań materiałowych na życzenie klienta.
3. Consulting, ekspertyzy w zakresie doboru materiałów, oraz obróbki cieplno - chemicznej wybranych materiałów metalicznych.
4. Badania składu chemicznego i mikrostruktury materiałów nowymi metodami (mikroskopia skaningowa).
5. Otrzymywanie i charakterystyka nanoproszków metalicznych.
6. Badanie procesów spiekania ceramiki i metali w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia.
7. Dogęszczanie odlewów i wydruków (SLS, SLM) z wykorzystaniem (HIP) wysokotemperaturowej prasy izostatycznej do 2800 st. C i do 300 MPa.
8. Pomiar zawartości węgla, siarki, tlenu i azotu przy użyciu analizatorów firmy Bruker.
9. Pomiary i wyznaczanie stałych przemian fazowych.
10. Badania wytrzymałościowe metali.