Źródło fot. www.wmsse.com.pl
Źródło fot. www.wmsse.com.pl

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu

Admin

Zapraszamy do udziału w programie „Laboratorium. Mój Profil”, polegającym na organizacji wycieczek do zakładów pracy.

Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2016 na mocy porozumienia pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Przedsiębiorstwem Alnea Sp. z o.o. W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego III edycja.

Głównym celem Programu jest wsparcie uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjalnej z województwa warmińsko-mazurskiego w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej i edukacyjnej, promocja szkolnictwa zawodowego poprzez włączenie pracodawców oraz organy prowadzące szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Program działa w oparciu o własną tzw. „Internetową tablicę ogłoszeń” - przedsiębiorstwo ogłasza liczbę i termin wycieczki, zaś szkoły śledząc ogłoszenia pojawiające się na tablicy ogłoszeń - rezerwują wycieczki dla swoich uczniów. Pracodawcy z województwa podlaskiego są również  bardzo mile widziani.

Program ma swoją strukturę (koordynator szkolny, koordynator w firmie, koordynator powiatowy, koordynator okręgowy, koordynator wojewódzki, Dyrektor WKWO, W-M Kurator Oświaty), a działania podlegają monitorowaniu (np. liczba rezerwowanych wycieczek, ich brak lub bardzo duża ilość)

Na podstawie wyników monitorowania działania poddawane są zmianom. Zasadą jest, że każda szkoła, która przystąpiła do programu, poznaje pracę               w 2-4 przedsiębiorstwach. Uczniowie zapoznają się z zawodami, które przeważają w odwiedzanej firmie, omawiają ich specyfikę, zapoznają się z listą techników i szkół branżowych w okolicy, które kształcą w tych zawodach, a następnie poznają inne zakłady pracy zatrudniające osoby z podobnym wykształceniem.

W bieżącym roku szkolnym do Programu przystąpiło 157 szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów oraz 57 przedsiębiorstw.

Linki do artykułów na temat wycieczek, jakie odbywają się w ramach programu: http://www.wmsse.com.pl/pozostale-informacje/program-laboratorium/wydarzenia/

Informacje o przystąpieniu do programu: http://www.ko.olsztyn.pl/2018/02/15/program-wspomagania-uczniow-w-wyborze-zawodu-laboratorium/