Jak przyciągnąć i utrzymać młodych ludzi w przemyśle metalowym - inauguracja projektu AttTrak

Admin

Wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych w Berlinie (IBBF) rozpoczynamy realizację nowego projektu mającego na celu wymianę doświadczeń i implementację nowych rozwiązań w zakresie kształcenia oraz szkoleń zawodowych w przemyśle metalowym.

Podpisanie umowy i spotkanie inicjujące projekt odbyło się w dniach 17 - 18 grudnia 2018 r. w Berlinie, a uczestniczyli w nim przedstawiciele KOM: Sebastian Rynkiewicz i Urszula Wdziękońska. Partnerami projektu są również przedstawiciele pracodawców - klastry przemysłowe z Hiszpanii (MetaIndustry4), Włoch (ReIndustria) i Litwy (EcoIndustria).

Podczas warsztatów dyskutowano o barierach u młodych ludzi w podjęciu decyzji o kształceniu zawodowym w branży metalowej oraz czynnikach podnoszących atrakcyjność zawodu dla młodego pokolenia.

Mocne strony systemu kształcenia dualnego oraz problemy z jego funkcjonowaniem, zarówno na poziomie szkół branżowych, jak i studiów wyższych, to obszar, który będzie zgłębiany podczas kolejnych warsztatów w ramach projektu.

Praktyki Klastra Obróbki Metali, których wdrażaniem zainteresowane są kraje partnerskie projektu, to program staży rotacyjnych oraz szkolenia dla pracowników firm członkowskich „Akademia Klastra”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.