Walne Zgromadzenie Członków Klastra Obróbki Metali

Admin

Sprawozdanie z działalności w 2018 roku było główną częścią Walnego Zgromadzenia Członków Klastra Obróbki Metali, które odbyło się w poniedziałek, 10 grudnia, w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu Klastrowiczów.

Wystąpienie otwierające Walne Zgromadzenie Członków KOM miało charakter warsztatów na temat „Sukcesji w firmach rodzinnych” oraz „Sukcesji menedżerskiej”. O tym co podlega sukcesji, jak przygotować następne pokolenie, jak oddać kontrolę oraz jakie są wyzwania dzisiejszych liderów, dyskutował z uczestnikami Andrzej Kochanek, dyrektor generalny 4Value Business Consulting.

Jak trudny, krytyczny i emocjonalny jest to problem, pokazują badania. Firmy rodzinne stanowią w Polsce około 36 proc. wszystkich przedsiębiorstw, a ich działalność odpowiada za 18 proc. polskiego PKB. Aż 57 proc. z nich planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat. Natomiast zaledwie 8 proc. sukcesorów myśli o przejęciu firmy stworzonej przez rodziców.

Główna część Walnego Zgromadzenia była poświęcona sprawozdaniu z działalności klastra w 2018 roku. Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM, przedstawił proces recertyfikacji KKK (Krajowego Klastra Kluczowego), który zakończył się w piątek, 7 grudnia 2018 r., wynikiem pozytywnym. Podziękował także zespołowi, który reprezentował KOM podczas Panelu Ekspertów, Mariuszowi Citkowskiemu, który wspierał Klaster w zakresie opracowywania nowej Strategii Rozwoju KOM, pracownikom Biura KOM przygotowującym aplikację oraz wszystkim Klastrowiczom zaangażowanym w proces recertyfikacji.

Następnie Janusz Poulakowski, dyrektor Biura KOM, przedstawił sprawozdanie z działalność Klastra w obszarze internacjonalizacji w minionych 12 miesiącach. Zaprezentował najważniejsze aktywności w podziale na wydarzenia targowe, złożone wnioski aplikacyjne, wyniki konkursów aplikacyjnych, podpisane umowy o współpracy międzynarodowej oraz działania wykonane na rzecz indywidualnych Klastrowiczów.

W kolejnej części podsumowana została działalność Klastra w zakresie technologii. W tym punkcie Marek Karabowicz, przedstawiciel firmy NEOTECH, odpowiedzialny za koordynację działań Grupy Zaawansowanej Współpracy ds. Technologii, przedstawił rys historyczny Grupy oraz jej aktywność w roku bieżącym. Jego wypowiedź uzupełnił Krzysztof Kamiński z firmy ALNEA.

Następnym punktem programu było podsumowanie działalności Klastra w obszarze zasobów ludzkich: spotkania, targi staży i praktyk PB, program staży rotacyjnych, wsparcie edukacyjne imprez targowych, Akademia Klastra 2018. Tematykę tę zaprezentowała Urszula Wdziękońska.

W trakcie wystąpienia przedstawione zostały również plany działań w roku 2019, między innymi współorganizacja Kongresu Liderów Zmian, o którym opowiedział Sylwester Pilipczuk, zapraszając Klastrowiczów do współpracy.

W dalszej części omówiono działania w obszarze PR i marketingu, działalność Rady KOM oraz przedstawiono założenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju KOM.

Ostatnim punktem posiedzenia było wystąpienie zamykające, dotyczące założeń polityki klastrowej oraz ulg B+R, poprowadzone przez Justynę Choińską - Jackiewicz. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem wśród obecnych na sali przedsiębiorców, którzy zaproponowali wejście w dialog z przedstawicielami organów administracji rządowej.

Walnemu Zgromadzeniu Członków KOM towarzyszyło spotkanie przedstawicieli 22 firm członkowskich uczestniczących w projekcie 2.3.3 dotyczącym internacjonalizacji. Było ono poświęcone zasadom wdrażania nowego projektu, podpisywaniu umów, procedurom postepowań, rozliczeniom, zasadom finansowania, harmonogramowi wdrażania działań przez firmy, dokonywaniu zmian.