Prezes SaMASZu - Antoni Stolarski - odznaczony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Piotr Walczak

W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, premier Mateusz Morawiecki uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. wyróżnił osoby szczególnie zasłużone, które swoją postawą rozsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową.

W zaszczytnym gronie odznaczonych znalazł się inż. Antoni Stolarski, założyciel i prezes zarządu SaMASZ Sp. z o.o.

Uroczystość uhonorowania odbyła się 3 grudnia 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Medale wręczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Podczas uroczystości odznaki otrzymało 50 osób, przedstawicieli różnych środowisk i obszarów, m.in. kultury i sztuki, nauki, mediów, a także działaczy samorządowych i społecznych.