Politechnika Białostocka i Klaster Obróbki Metali na drodze do Przemysłu 4.0

Admin

Przemysł 4.0 to pojęcie kojarzone z innowacyjnymi materiałami, robotyzacją, autonomicznymi pojazdami, sztuczną inteligencją a także wdrażaniem nowoczesnych modeli biznesowych. Wszystko po to, aby zapewnić wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu w warunkach otwartej gospodarki światowej.

Dziś znajdujemy się na etapie budowania fundamentów pod krajowy Przemysł 4.0. W tym procesie kluczowe znaczenie ma współpraca instytucji naukowych z szeroko pojętym biznesem. Ich współdziałanie przynosi korzyści każdej ze stron, umożliwiając uczelniom realizację celów dydaktycznych oraz komercyjnych, a partnerom przemysłowym korzystanie z laboratoriów badawczych i wiedzy specjalistów.

O rozległych aspektach współpracy uczelni z przedsiębiorcami rozmawiają prof. Roman Kaczyński, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki
Białostockiej oraz Sebastian Rynkiewicz, prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku, instytucji koordynującej działalnością Klastra Obróbki Metali o statusie Kluczowego Klastra Krajowego.

- Mówiąc o czwartej rewolucji przemysłowej, warto wspomnieć trzy poprzednie. Najpierw była maszyna parowa, potem elektryfikacja i cyfryzacja, teraz coraz częściej - internet i big data - wyjaśnia prof. Roman Kaczyński, Prorektor ds. Rozwoju PB. - Nie istnieje jedna definicja Przemysłu 4.0, ale produkcja powinna wykorzystywać przynajmniej kilka z wymienionych technologii: automatyzację, robotyzację, cyfrowe projektowanie, przetwarzanie dużej ilości danych (big data), przetwarzanie danych w chmurze, inteligentne czujniki, druk 3D, zaawansowane interfejsy człowiek - maszyna, zaawansowane uwierzytelnianie - dodaje.

- Idea Przemysłu 4.0 jest coraz bardziej obecna w projektach i działaniach Klastra Obróbki Metali i Politechniki Białostockiej - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM. - Szefowie naszych firm mają świadomość, że Przemysł 4.0 wymaga wielu zasadniczych zmian: transformacji na cyfrowe inteligentne procesy produkcyjne, platformowych modeli biznesowych, nowych kompetencji pracowników - wyjaśnia.

Klaster Obróbki Metali już od dłuższego czasu promuje wśród swoich członków koncepcję Przemysłu 4.0. Przybliżanie przeobrażeń rynkowych i prezentacja nowych kierunków podczas regularnych spotkań z klastrowiczami przygotowują i oswajają przedsiębiorców z nadchodzącymi zmianami sposobów pracy, zarządzania czy pozyskiwania kandydatów do pracy.

Firmy skupione w Klastrze na co dzień często konkurują ze sobą, ale potrafią też współpracować przy wymianie technologii, poszukiwaniu nowych rynków zbytu na swoje produkty, wspólnej promocji potencjału czy pozyskiwaniu funduszy na rozwój.

- Tworzymy zatem swoistą „Inteligentną Super Fabrykę 4.0” - podkreśla Sebastian Rynkiewicz.

Jak ważny jest to trend pokazuje inicjatywa„Region północno-wschodni wobec wyzwań Gospodarki 4.0”, której Klaster Obróbki Metali jest współtwórcą, a która skupia przedstawicieli samorządu, biznesu, środowisk naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Jej uczestnicy już wkrótce rozpoczną prace nad modelowaniem struktur regionalnych ukierunkowanych na promocję wiedzy i rozwiązań na rzecz Gospodarki 4.0, a także łączenie potencjałów środowisk biznesowych, samorządowych i naukowych, w których specjaliści Politechniki Białostockiej będą realizować kluczowe zadania.

Prof. Roman Kaczyński: Aby rozwijać nowoczesne i niekonwencjonalne rozwiązania techniczne, potrzeba także niecodziennych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, których realizacji podejmujemy się w ramach prowadzonych wspólnych projektów, takich jak Triffid na zlecenie białostockiej firmy White Hill. To robot wysokich technologii przeznaczony do prac w ogrodnictwie, szczególnie w uprawach roślin szklarniowych. Powstaje dzięki aliansowi technologicznemu firmy White Hill, Politechniki Białostockiej oraz 11 firm Klastra. Warto wspomnieć także o bezzałogowym statku powietrznym, który powstaje we współpracy firmy Moose i Politechniki Białostockiej. Firma tworzy innowacyjną aplikację do sterowania pracą drona, aplikację chmurową umożliwiającą dostęp do danych obserwacyjnych oraz analizy pracy systemu i jednostki latającej. Politechnika natomiast jest odpowiedzialna za opracowanie zasilania drona oraz systemu do rejestracji składu chemicznego powietrza. Aktualnie wspólnie aplikujemy w inicjatywie CORNET w projekcie „Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami” w partnerstwie z niemieckim Sti-fterverband Metalle. Od samego początku, jako aktywny członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, bierzemy udział w kreowaniu programów kształcenia zawodowego.

- Jednak najważniejszymi elementami w drodze do Przemysłu 4.0 są inteligentne systemy produkcyjne, indywidualizacja produktów zorientowana na klienta, a także duży potencjał innowacyjny wynikający z połączenia produkcji z IT - podkreśla prof. Kaczyński.

Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle, gdyż idea nie ma na celu tworzenia fabryk, w których ludzie zostają zastąpieni przez roboty. Firmy mają stać się lepszym miejscem pracy, w którym to ludzie są najważniejsi, a nowe rozwiązania dają im większe wsparcie niż do tej pory. Mam nadzieję, że Politechnika Białostocka weźmie aktywny udział w realizacji tych celów.

- Klaster Obróbki Metali jest partnerem merytorycznym największych targów wykonawstwa przemysłowego w Polsce: Targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week. W ramach tych wydarzeń jesteśmy organizatorami Warsztatów Lidera Zmian Przemysłu, a także koordynatorem wspólnej prezentacji firm Klastra Obróbki Metali. Podczas warsztatów i konferencji dla wystawców i zwiedzających wiodącym tematem jest Przemysł 4.0 i idące za tym zmiany technologiczne oraz filozofii zarządzania - mówi Sebastian Rynkiewicz.

Za każdym razem jest z nami Politechnika Białostocka. To czyni nas silniejszymi i skuteczniejszymi w podejmowaniu nowych wyzwań - podkreśla koordynator Klastra Obróbki Metali.

Źródło: Życie Politechniki (https://pb.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/PB_Zycie_Politechniki_srodek_www.pdf)