Klaster Obróbki Metali na drugim miejscu w ogólnopolskim badaniu klastrów

Piotr Walczak

Klaster Obróbki Metali zajął II miejsce w ogólnopolskim projekcie badawczym „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018”.

- Wyniki uzyskane w badaniu  wskazują na bardzo wysoki poziom rozwoju  Klastra i jego ciągły dynamiczny rozwój – czytamy w  podsumowaniu raportu. – Klaster Obróbki Metali jest obecnie klastrem o ponadprzeciętnej pozycji i wysokiej ocenie na tle badanej grupy 40 klastrów.

W ogólnej ocenie KOM zajmuje drugą pozycję na tle wszystkich badanych w klasyfikacji generalnej, z minimalną stratą do lidera. Klaster uzyskał także bardzo wysokie oceny w trzech obszarach: zasoby,  internacjonalizacja oraz wyniki i procesy. W pozostałych obszarach, takich jak  oddziaływanie na otoczenie, wyniki klastra także plasują się w czołówce.

- Cieszymy się z dobrych wyników uzyskanych w benchmarkingu , ponieważ jest to ważny element oceny naszej  pracy – mówi Sebastian Rynkiewicz, Koordynator Klastra Obróbki Metali. –  Badania pokazują ogromny rozwój naszej działalności w porównaniu z poprzednim badaniem w 2014 roku.

Podsumowaniu projektu poświęcone było spotkanie z udziałem wszystkich badanych oraz z przedstawicielami PARP i instytucji badawczych, które miało miejsce  w ubiegłym tygodniu w Warszawie. W ramach podsumowania  odbyły się sesje plenarne z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej w Polsce.

W programie znalazły się także analiza  badania i prezentacja najważniejszych wniosków dotyczących kondycji polskich klastrów. W ramach spotkań indywidualnych eksperci przekazali koordynatorom klastrów raporty dedykowane zawierające charakterystykę klastrów wraz z dobrymi praktykami oraz indywidualnymi rekomendacjami. W dyskusji i sesji dobrych praktyk połączonych z wymianą doświadczeń i rozwijaniem sieci kontaktów wziął  udział koordynator KOM, Sebastian Rynkiewicz.

W tym roku realizowano czwartą edycję benchmarkingu, w którym uczestniczyło  40 klastrów z całej Polski. Badanie jest prowadzone  dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum firm ResPublic Sp. z o.o. i Policy&ActionGroupUniconsult Sp. z o.o, zaś projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny  Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna.

Na zdjęciu: Szkolenie w ramach Akademii Klastra, edycja  2018, pod nazwą „Podnoszenie efektywności zespołu produkcyjnego” dla właścicieli i pracowników firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali.