Fot. www.WrotaPodlasia.pl / Wojciech Oksztol
Fot. www.WrotaPodlasia.pl / Wojciech Oksztol

Podlaska Rada Przedsiębiorczości podsumowała kadencję

Admin

- Udało się nam to, co nie jest na razie możliwe w innych województwach. Współpracujemy z samorządem – mówił Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali (na zdjęciu). - Byliśmy razem na targach w Hanowerze, na Białorusi czy na Expo w Astanie. Na Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku zapraszamy naszych partnerów i podpsujemy tam umowy z nowymi. Jest to zauważalne i doceniane w całej Polsce. Budujemy w ten sposób dobrą markę Podlaskiego.

Ostatnie posiedzenie tej kadencji Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, działającej przy marszałku województwa, miało miejsce 9 listopada.

Przedsiębiorcy obecni na posiedzeniu podsumowali wspólną z marszałkiem województwa działalność Rady; zapoznali się z najbliższymi konkursami skierowanymi do podlaskiej gospodarki w ramach RPOWP 2014-2020 (w roku 2019 jest jej dedykowane łącznie 29 konkursów na kwotę 650 mln zł), omówili najważniejsze wnioski płynące z zakończonego we wrześniu br. jubileuszowego, bo V Wschodniego Kongresu Gospodarczego. I to właśnie temu przedsięwzięciu poświęcili najwięcej uwagi.

- Ani my, ani przyszły zarząd województwa nie ma wyjścia, musimy to kontynuować - stwierdził Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. - Kongres jest widocznym na polskiej scenie, dostrzegane jest jego rosnące z roku na rok znaczenie i potencjał. Dowodem na to jest udział w nim Michała Szafrańskiego (popularny bloger finansowy), o którego wystąpienie na Liderach Przyszłości (wydarzenie towarzyszące kongresowi) staraliśmy się przez trzy lata. Udało się, bo dostrzegł progres tego wydarzenia. Mam nadzieję, że władze centralne w końcu też to docenią.

Umacnianie i konieczność dalszego budowanie stabilnej marki WKG podkreślali też inni przedstawiciele firm.

- Jesteśmy partnerami tego wydarzenia i powinniśmy zrobić wszystko, by było ono kontynuowane. Będziemy to wspierać - stwierdził stanowczo Witold Karczewski, szef firmy Contractus, informując, iż Podlaskie Forum Gospodarcze, które podczas ostatniej edycji kongresu zorganizowało wystawę plenerową promującą rodzime firmy, ma zamiar pokazać ją także w centrum Łomży i Suwałk. - Musimy się integrować, budować silną rodzinę Wschodniej Polski, zdobywać dla niej fundusze. Dlatego kongres jest niezbędny.

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Bogdan Dyjuk, członek zarządu, podziękowali wszystkim uczestnikom spotkania za pracę w Radzie.

- Przede wszystkim za wasz cenny czas, wiedzę i doświadczenie, które w ramach pracy przecież społecznej przekazywaliście zarządowi województwa. Wasze wsparcie i doradztwo było dla mnie niezwykle cenne i inspirujące. To potwierdzenie tego, że samorząd i przedsiębiorcy mogą wspólnie budować siłę regionu. Wy - poprzez swoje firmy, a samorząd poprzez wsparcie rozwoju biznesu - powiedział.

Podlaska Rada Przedsiębiorczości liczy 25 członków reprezentujących całe województwo podlaskie, wskazywanych do rady przez Forum Gospodarcze i powoływanych przez marszałka województwa podlaskiego. W ciągu ostatniej trzyletniej kadencji rada spotkała się 15 razy. Tematem spotkań była przede wszystkim infrastruktura: drogowa, kolejowa, lotnicza; edukacja w powiązaniu z kadrami na rynek pracy; wykorzystanie funduszy unijnych oraz przyszła perspektywa finansowa a także promocja gospodarcza województwa ze szczególnym uwzględnieniem roli Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Źródło: www.WrotaPodlasia.pl