Ruszyła Grupa Zaawansowanej Współpracy ds. Public Relations

Admin

Grupa Zaawansowanej Współpracy ds. Public Relations w Klastrze Obróbki Metali rozpoczęła działalność. Inicjatywa jest  skierowana do specjalistów zajmujących się szeroko pojętą komunikacją, promocją i Public Relations w firmach członkowskich. Jej  główne cele  to m.in. wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, możliwość dyskusji o problemach, budowanie marki oraz wizerunku firm wewnątrz grupy i w otoczeniu zewnętrznym jako wiarygodnych, innowacyjnych i współpracujących przedsiębiorstw , a także  perspektywicznych pracodawców.

Do głównych zadań GZW PR należy  także promowanie marek firm oraz marki KOM jako platformy wymiany doświadczeń, solidnego partnera biznesowego i  organizacji wzajemnie korzystających, a także prowadzenie wspólnych działań, kampanii promocyjnych i wizerunkowych promujących branżę, dbałość  o komunikację wewnętrzną oraz transfer wiedzy.

Pierwsze spotkanie, odbywające się 9 listopada br., w którym wzięło udział kilkunastu przedstawicieli firm, połączone zostało z warsztatem poświęconym „Budowaniu relacji z mediami w celu promowania wizerunku firmy na arenie międzynarodowej”. Szkolenie, prowadzone przez specjalistów z firmy Gold&Finch, dotyczyło m.in. skutecznego budowania relacji z dziennikarzami, informacji prasowej i newsa, roli internetu i mediów społecznościowych w media relations.

Kolejne spotkania GZW PR połączone z warsztatami odbędą się w następujących terminach:

5 grudnia 2018 r. - Narzędzia współczesnego marketera służące promocji firmy na rynkach zagranicznych.

13 grudnia 2018 r. - Komunikacja i kampanie międzynarodowe na portalach społecznościowych.

Warsztaty są częścią Projektu Inteligentna Super fabryka - wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.