Jak tworzyć klastry na Białorusi?

Admin

Sebastian Rynkiewicz został jednym z ekspertów projektu „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi”, realizowanego wspólnie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. W dniach 9 i 10 października odbyły się seminaria w Witebsku i Homlu z jego udziałem, poświęcone wypracowaniu metodologii wdrażania klastrów oraz uruchomieniu pilotażowego rozwiązania klastrowego.

- Duże zainteresowanie uczestników i bardzo aktywne uczestnictwo w seminariach oraz dyskusjach świadczy o tym, że tego typu inicjatywa jest ważna i potrzebna na Białorusi - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM. - Projekt odbija się także szerokim echem w białoruskich mediach.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju systemu klastrowego na Białorusi poprzez transfer europejskich dobrych praktyk, dostosowanie ich do realiów i potrzeb kraju oraz uruchomienie pilotażowego klastra.  Główne działania przewidziane w projekcie to seminaria, konferencje, panele eksperckie, wizyty studyjne, badania, opracowanie metodologii wdrażania klastrów, testowanie rozwiązań oraz upowszechnianie wiedzy z tej dziedziny.

Projekt rozpoczął się od seminarium informacyjnego w Grodnie, które odbyło się 21 września 2018 r. Ekspert Klastra Obróbki Metali dr Mariusz Citkowski poprowadził spotkanie i opowiedział przedstawicielom białoruskiej administracji o ogromnym potencjale kryjącym się za klastrami, na praktycznych przykładach omówił doświadczenia Polski i Europy dotyczące budowania i funkcjonowania klastrów, a także przedstawił możliwości wynikające z obecności klastrów w białoruskiej gospodarce.