Fot. Archiwum
Fot. Archiwum

Akademia Klastra 2018

Admin

Rozpoczynamy kolejną edycję szkoleń „Akademia Klastra” dedykowanych dla członków Klastra Obróbki Metali. Tematyka szkoleń jest odpowiedzią na Państwa potrzeby w zakresie rozwoju potencjału kadrowego firm i została przygotowana na podstawie konsultacji z przedstawicielami organizacji członkowskich KOM, które odbyły się w pierwszej połowie roku. Wynikiem jest tegoroczna Akademia Klastra, czyli 10 dwudniowych szkoleń, które będą zrealizowane w Białymstoku w okresie październik - grudzień 2018, zgrupowanych wokół 3 bloków tematycznych:

I. SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH: 

 1. Narzędzia i techniki skutecznego zarządzania dla osiągania przewag konkurencyjnych DO POBRANIA
  (26.10 i 14.11.2018)
 2. Podnoszenie efektywności zespołu produkcyjnego DO POBRANIA
  (29-30.10 i 7.12.2018)
 3. Budowanie kompetencji interpersonalnych na stanowiskach technicznych DO POBRANIA
  (15-16.11 i 10.12.2018)
 4. Komunikacja w zespołach projektowych DO POBRANIA
  (22-23.11.2018)
 5. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne DO POBRANIA
  (28-29.11.2018)

II. SZKOLENIA Z ZAKRESU HANDLU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ:

 1. Handel zagraniczny: marketing wystawienniczy oraz klauzule kontraktowe i systemy rozliczeń w handlu zagranicznym
  (31.10 i 16.11.2018) DO POBRANIA
 2. Pozyskiwanie i profesjonalna obsługa klienta DO POBRANIA
  (3-4.12.2018)
 3. Jak budować relacje z zagranicznymi partnerami biznesowymi? Różnice kulturowe w obrocie międzynarodowym DO POBRANIA
  (17-18.12.2018)

III. SZKOLENIA PRODUKCYJNE:

 1. Planowanie i harmonogramowanie produkcji DO POBRANIA
  (19-20.11.2018)
 2. Zarządzanie kosztami produkcji DO POBRANIA
  (26-27.11.2018)

Przy zapisach na poszczególne szkolenia obowiązuje kolejność zgłoszeń. W celu rejestracji należy przesłać uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@metalklaster.pl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ
Dodatkowych informacji udziela:
Urszula Wdziękońska
tel: 857 222 456 w.1
e-mail: u.wdziekonska@metalklaster.pl

Informujemy, że szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Inteligentna SUPER FABRYKA - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.