Delegacja z Peru z wizytą u klastrowiczów

Admin

- Przedstawiciele regionu Arequipa byli żywo zainteresowani działalnością Klastra Obróbki Metali, a wizyty w podlaskich przedsiębiorstwach wywarły na delegacji duże wrażenie - mówi Wioletta Dąbrowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. - Liczymy, że osobisty kontakt oraz rozmowy przeprowadzone podczas wizyty zaowocują nawiązaniem bezpośrednich kontaktów oraz nowymi możliwościami obecności na rynkach Ameryki Łacińskiej.

Współpraca z regionem Arequipa z Peru odbywa się w ramach projektu Unii Europejskiej, sfinansowanego przez Międzynarodowy Program Współpracy Miast - Ameryki Łacińskiej (IUC-LA). IUC- LA jest to jeden z głównych programów Unii Europejskiej ukierunkowany na nawiązanie współpracy pomiędzy regionami Europy i Ameryki Południowej, w celu wspierania europejskiej innowacji i nowych możliwości dla klastrów europejskich na nowych rynkach oraz dzielenia się wspólnymi doświadczeniami ze strategii inteligentnych specjalizacji. W jednej z edycji programu organizowanego za pośrednictwem sieci EURADA, tj. Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Gospodarczego, wyłonione zostały trzy europejskie regiony, w tym -do współpracy z regionem Arequipa w Peru - województwo podlaskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Wizyta przedstawicieli regionu Arequipa w województwie podlaskim miała miejsce w dniach 1-5 października 2018 r. Delegacja z Peru odbyła spotkania z organizacjami otoczenia biznesu, odwiedziła Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz wzięła udział w inauguracji V Wschodniego kongresu Gospodarczego. Przedstawiciele Arequipy podczas pobytu w województwie podlaskim odwiedzili 12 przedsiębiorstw, w tym  firmy członkowskie Klastra Obróbki Metali: White Hill, Experteam,ChM, Promotech, SaMASZ, AC SA oraz Agwo-Serwis.

Ze względu na specyfikę, w tym regionalne specjalizacje i przedstawione oczekiwania dotyczące partnerstwa, region Arequipa jest najbardziej zbliżony do regionu podlaskiego spośród zaproponowanych w ramach konkursu regionów Ameryki Łacińskiej. Specjalizacje regionu Arequipa, w tym głównie przemysł rolny, zdrowie, energia odnawialna czy obróbka metali pokrywają się z regionalnymi specjalizacjami województwa podlaskiego. Również główne wyzwania innowacyjne Arequipy, w tym: wzmocnienie przewagi konkurencyjnej i potencjału regionu, wzmocnienie głównych obszarów badań i rozwoju w regionie są bliskie wyzwaniom naszego województwa.