Fot. Wrota Podlasia
Fot. Wrota Podlasia

KOM podpisał porozumienie o współpracy z Administracją WSE „Grodnoinvest”

Admin

Podczas pierwszego dnia obrad V Wschodniego Kongresu Gospodarczego (3 października) jednym z wydarzeń towarzyszących było podpisanie porozumienia o współpracy między Administracją WSE „Grodnoinvest” (Republika Białoruś) a Klastrem Obróbki Metali (Polska) w obecności marszałka województwa podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego i ambasadora Republiki Białoruś w Polsce Aleksandra Averyanowa.

Porozumienie podpisali prezes Klastra Sebastian Rynkiewicz i reprezentujący WSE Siergiej Tkaczenko, szef administracji WSE.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla biznesu w sferze inwestycji, przemysłu i informatyki.

Obecność władz województwa podczas porozumienia wynikała stąd, że to w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyły się pierwsze spotkania obu stron i nawiązanie porozumienia.

- To władze samorządowe aktywizowały nasze relacje, inicjowały nasze spotkania - przyznał prezes Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz.

- Dzisiejsze porozumienie jest potwierdzeniem, że współpraca pomiędzy naszymi regionami się rozwija - powiedział marszałek Jerzy Leszczyński. - A współpracujemy ze sobą jako sąsiedzi w wielu dziedzinach, dzisiejsze porozumienie jest dowodem na rozwój współpracy gospodarczej.

- Jest potencjał w Białymstoku i w Grodnie i postaramy się ten potencjał wspólnie wykorzystać realizując konkretne działania - dodał ambasador Aleksandr Averyanow gratulując obu stronom.

Źródło: Wrota Podlasia / www.wrotapodlasia.pl