Tu spotyka się Zachód ze Wschodem czyli klastrowicze na V Wschodnim Kongresie Gospodarczym

Admin

Otwarcie Wystawy Podlaskiej Gospodarki na Rynku Kościuszki w Białymstoku w sposób symboliczny zainaugurowało V Wschodni Kongres Gospodarczy, dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń dotyczących rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej.

W Wystawie Podlaskiej Gospodarki wzięło udział kilkadziesiąt firm z regionu, w tym Klaster Obróbki Metali oraz wiele firm członkowskich. Celem przedsięwzięcia zorganizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku jest promocja rodzimych firm, które na trwałe wpisały się w krajobraz gospodarczy Podlasia. Wystawa skierowana jest do uczestników kongresu oraz wszystkich mieszkańców Białegostoku.

Pierwszego dnia obrad, w części poświęconej Scenie start-upowej Polski Wschodniej wystąpiła Anna Daszuta - Zalewska, dyrektor BPNT. Podczas panelu dyskutowano o najlepszych praktykach w tej dziedzinie oraz o tworzeniu platform startowych dla nowych pomysłów. O Nowej Gospodarce i Regionalnych Strategiach Innowacji wypowiadał się m.in. Adam Ławicki, prezes firmy Whitehill. Najważniejsze zagadnienia tej części to kluczowe czynniki napędzające rozwój gospodarki opartej na technologiach cyfrowych.

Dominującym tematem spotkania gospodarczego Polska - Białoruś było ożywienie kontaktów gospodarczych z Białorusią. Panel dyskusyjny zakończony został podpisaniem Porozumienia o współpracy pomiędzy Sebastianem Rynkiewiczem, reprezentującym Klaster Obróbki Metali oraz Sergejem Tkaczenko, kierownikiem administracji Wolnej Strefy Ekonomicznej Grodnoinvest (na zdjęciu). Głównym celem porozumienia jest tworzenie warunków do współpracy w sferze inwestycji, przemysłu i informatyki poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć i projektów.

Podczas wieczornej gali Kongresu poznaliśmy laureatów dwóch rankingów: TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej i TOP Pracodawców z regionu. Tytuł TOP Pracodawcy Polski Wschodniej otrzymała m.in. firma Pronar z siedzibą w Narwi zajmująca się produkcją, sprzedażą maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych i branży transportowej, zatrudniająca 2200 pracowników.

Drugiego dnia konferencji, w części zatytułowanej „Biznes na drodze ku dojrzałości” poświęconej specyfice firm rodzinnych oraz sukcesji, wystąpili m.in. Henryk Owsiejew, przewodniczący rady nadzorczej firmy Malow, Antoni Stolarski, prezes SaMASZ-u, oaz Anna Zadykowicz, wiceprezes Jazonu. Natomiast w sesji plenarnej Polska Wschodnia 4.0 poświęconej strategicznym kierunkom rozwoju regionów Polski Wschodniej, udział wzięła Katarzyna Rutkowska, prezes AC S.A.

O kadrach, rynku pracy, kształceniu zawodowym oraz współpracy przedsiębiorców z uczelniami wyższymi w specjalnej części kongresu wypowiadał się m.in. Roman Kaczyński, prorektor Politechniki Bialostockiej.