Na zdjęciu: debata podczas trzeciej edycji KLZ
Na zdjęciu: debata podczas trzeciej edycji KLZ

IV Kongres Liderów Zmian

Piotr Walczak

Znamy już datę kolejnej edycji Kongresu Liderów Zmian - będzie to 5-6 kwietnia 2019 roku. Tematem czwartej już edycji Kongresu będzie „Zarządzanie i technologia w gospodarce 4.0 - kompetencje przyszłości”.

Warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, przejście od gospodarki przemysłowej do Gospodarki 4.0 charakteryzują się m.in.: powszechnym na całym świecie dostępie do internetu, obniżeniem kosztów przechowywania danych, mobilnością urządzeń oraz wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Przemysł 4.0 stworzył sieć relacji między człowiekiem a technologią, jednakże unikalna technologia nie jest wyłącznym gwarantem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

W ciągle zmieniającym się otoczeniu celem lidera powinno być stworzenie klimatu organizacji „uczącej się”, która w nowych wyzwaniach rzeczywistości widzi szanse rozwoju. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy będzie on czujny i uważny na nowe wyzwania kompetencyjne lokujące się w obszarze takich, jak: inteligencja emocjonalna, neuroprzywództwo, praca w szumie informacyjnym czy zarządzanie różnorodnością pokoleniową.

Intencją organizatorów Kongresu jest zatem uwzględnienie w jego programie zagadnień mających bezpośredni wpływ na wzrost innowacyjności, efektywności ekonomicznej i sprawności zarządczej. Przeprowadzone dyskusje ze środowiskami biznesowymi i samorządowymi wskazują na ich duże zainteresowanie dobrymi praktykami w obszarze przywództwa i wymianą doświadczeń między liderami.

Zrealizowane dotychczas w Białymstoku trzy doroczne edycje Kongresu cieszyły się dużym zainteresowaniem środowisk biznesowych. W każdej z nich uczestniczyło ok. 300 osób, a wśród nich byli przedstawiciele przedsiębiorstw, liderzy podlaskiej gospodarki oraz menedżerowie z wielu lokalnych instytucji. Ranga poruszanych zagadnień a także ekspercki poziom prezentowanych treści powodują, że Kongres odgrywa rolę w rozwoju kapitału ludzkiego wśród instytucji, których przedstawiciele byli uczestnikami wydarzenia.

Kongres jest uważany za jedno z najważniejszych wydarzeń, którego sztandarowym celem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji oraz doskonalenia kadr menedżerskich i ich przygotowaniu do sprostania wyzwaniom przyszłości. Klaster Obróbki Metali jest współorganizatorem tego wydarzenia, a głównym organizatorem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.