Jak z sukcesem podbić rynek zagraniczny? Inteligentne specjalizacje w rozwoju biznesu na Podlasiu

Piotr Walczak

Pod takim hasłem odbędą się warsztaty organizowane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i Politechnikę Białostocką w ramach projektu GoSmart BSR. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia i dobre praktyki podlaskiej firmy Globart Print Sp. j. w aspekcie wchodzenia na rynek niemiecki i austriacki oraz wspólne priorytetowe obszary inteligentnych specjalizacji w regionach.

Podczas wydarzenia podniesione zostaną następujące kwestie:

- jakie potrzeby mają podlascy przedsiębiorcy w zakresie wychodzenia na rynki zagraniczne;
- jak lepiej budować mosty między biznesem, nauką, administracją i otoczeniem;
- jakie są szanse i bariery podlaskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych;
- na jaką pomoc mogą liczyć podlascy przedsiębiorcy w aspekcie wychodzenia na rynki zagraniczne.

Udział jest bezpłatny po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza dostępnego online: https://pfrr.pl/jak-z-sukcesem-podbic-rynek-zagraniczny/

Spotkanie odbędzie się 25 września 2018 r., w godzinach 9.00 - 13.15, w Hotelu 3 Trio przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku.

O projekcie

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od wielu lat wspiera podlaskie firmy w procesie wychodzenia na rynki zagraniczne poprzez organizację szkoleń, misji gospodarczych, tworzenia modeli biznesowych oraz spotkań kooperacyjnych. Od 2017 r.  zaangażowana jest w projekt GoSmart BSR - Program Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region), który realizuje w partnerstwie z liderem projektu Politechniką Białostocką oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, instytucją stowarzyszoną, która ma wspierać partnerów projektu w zakresie opracowywania narzędzia TIBS (Transnational Innovation Brokerage System).

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących kojarzenia przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Ideą jest rozwijanie inteligentnych specjalizacji w układzie międzyregionalnym poprzez tworzenie struktur współpracy między podmiotami ze sfery biznesu, nauki i administracji dla wzmocnienia zdolności innowacyjnej oraz tworzenie platformy umożliwiającej transfer wiedzy w zakresie rozwoju strategii inteligentnych specjalizacji.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum składającym się z sześciu partnerów zagranicznych: Vidzeme Planning Region (Łotwa), Valga Town Government (Estonia), Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litwa), Kouvola Innovation Ltd. (Finlandia), Hamburg Institute of International Economics (Niemcy), Business Aabenraa (Dania) i oobejmuje działania adresowane do:

* przedsiębiorców działających w obszarze inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach biorących udział w projekcie,

* instytucji związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategii S3,

* regionalnych systemów wspierających innowacje, przedsiębiorczość oraz współpracę międzynarodową.

Program znajduje się TUTAJ