Klaster Obróbki Metali zaprasza nowych członków i startuje do krajowego konkursu

admin

Dostęp do milionowych dotacji na rozwój i ekspansję na światowe rynki oraz preferencje przy ubieganiu się o pieniądze do różnych programów i działań pomocowych – to szansa dla podlaskich firm branży metalowej, należących do Klastra Obróbki Metali.

Ministerstwo Gospodarki właśnie ogłosiło konkurs na członkostwo w elitarnym gronie Krajowych Klastrów Kluczowych, do których podlaski klaster aplikuje. – To wielka szansa na rozwój podlaskich przedsiębiorstw z branży, partnerów strategicznych oraz setki nowych miejsc pracy – mówi Sebastian Rynkiewicz z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, koordynatora klastra.

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoni wąską grupę najbardziej perspektywicznych klastrów w kraju. To właśnie one będą miały preferencje w aplikowaniu o unijne pieniądze dla firm-członków.

- Skala pomocy dla należących do klastra firm będzie ogromna. W perspektywie 2014-2020 to 300 mln zł do podziału na rozwój i internacjonalizację w ramach instrumentu Inteligentny Rozwój – mówi Sebastian Rynkiewicz.

Dodatkowo samo godło Krajowego Klastra Kluczowego uprawnia do korzystania z dużych preferencji przy przyznawaniu pomocy. Przykładem nadchodzący w czerwcu-lipcu konkurs w ramach programu Polska Wschodnia, w którym dla małych i średnich firm należących do klastrów jest przewidzianych 80 mln zł.
Żeby jednak skorzystać z unijnego i krajowego wsparcia, trzeba najpierw wstąpić do Klastra Obróbki Metali – kandydata do statusu KKK – To ostatnia chwila na zgłoszenie swego akcesu – informuje Sebastian Rynkiewicz – Właśnie jesteśmy na końcowym etapie przygotowywania aplikacji. Spełniamy wszystkie wymogi formalne, a teraz, do końca kwietnia zamykamy listę członków.


Temu ma również służyć zaplanowana na środę, 29 kwietnia br.  konferencja KOM, podczas której odbędzie się posiedzenie Zarządu i Rady Klastra oraz prezentacja firmy Metal-Fach z Sokółki, jednego z członków KOM i gospodarzy najbliższego spotkania. Dziś do Klastra Obróbki Metali należy kilkadziesiąt firm z branży metalowej, a partnerami strategicznymi są m.in. Urząd Marszałkowski, prezydenci Białegostoku i Suwałk, parki technologiczne w Białymstoku i Suwałkach, Politechnika Białostocka, Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzki Urząd Pracy czy Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Natomiast branża metalowa, jako jedna z kilku, została przez władze województwa została zaliczona do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, czyli priorytetowych dla naszego regionu gałęzi gospodarki.

- Jeszcze nigdy firmy należące do klastrów, a zwłaszcza tych z grona Krajowych Klastrów Kluczowych, nie miały takich szans na rozwój, jak w tej perspektywie unijnej. Dlatego zachęcamy do zaangażowania się w pracę i wstąpienia do Klastra Obróbki Metali – namawia Sebastian Rynkiewicz.