„Region północno-wschodni wobec wyzwań Gospodarki 4.0” - start nowej inicjatywy

Piotr Walczak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku był organizatorem spotkania sygnatariuszy listu intencyjnego „Region północno-wschodni wobec wyzwań Gospodarki 4.0”, który jest efektem wystąpień, debat i rekomendacji zaprezentowanych podczas III Kongresu Liderów Zmian.

List intencyjny jest wspólnym stanowiskiem przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców, środowiska naukowego oraz instytucji otoczenia biznesu, którym bliska jest idea Platformy Przyszłości Przemysłu 4.0 oraz rozwój gospodarczy regionu północno-wschodniej Polski.

W inicjatywie biorą udział organizatorzy i partnerzy III Kongresu Liderów Zmian, w tym Samorząd Województwa Podlaskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Uniwersytet  w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Resursa Podlaska, Klaster Obróbki Metali, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Intencją uczestników inicjatywy jest rozpoczęcie prac nad modelowaniem struktur regionalnych ukierunkowanych na promocję wiedzy i rozwiązań na rzecz Gospodarki 4.0, łączenie potencjałów środowisk biznesowych, samorządowych i naukowych, które uznają i deklarują potrzebę współpracy w tym zakresie.

- Klaster Obróbki Metali już od pewnego czasu realizuje w swoich projektach ideę Przemysłu 4.0 - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali. - Nasze działania są wysoko oceniane przez partnerów z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Cieszymy się, że idea zatacza coraz szersze kręgi i zyskuje wsparcie instytucjonalne. Prawie wszystkie podmioty porozumienia są partnerami Klastra Obróbki Metali, z którymi współpracujemy na co dzień. Dzięki tej inicjatywie wchodzimy na wyższy poziom współpracy.

Sygnatariusze listu intencyjnego wyrażają wolę współpracy w zakresie inicjowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, naukowych i edukacyjnych, służących podnoszeniu kompetencji zapewniających rozwój Gospodarki 4.0 w regionie.

Celem współpracy jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki województwa podlaskiego i regionu Polski północno-wschodniej poprzez implementację standardów Gospodarki 4.0. Najważniejsze cele inicjatywy to: uruchomienie w regionie kompleksowego programu promocji Gospodarki 4.0 oraz najlepszych wzorców i standardów zarządzania w innowacyjnym przedsiębiorstwie, opracowanie programu badań i diagnoz ukierunkowanych na identyfikację najlepszych praktyk zarządzania oraz metod wsparcia kompetencyjnego menedżerów, prezentowanie technologii oraz nowych rozwiązań w standardzie 4.0, stworzenie Regionalnej Sieci Ekspertów Gospodarki 4.0, rozwijanie współpracy przedsiębiorstw, klastrów, instytucji biznesowych i organizacji pozarządowych w zakresie wzmacniania kompetencji.

Aktywność powinna być skoncentrowana na: budowaniu świadomości znaczenia standardów 4.0 w kreowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa, wskazywaniu roli nowych technologii i efektywnych rozwiązań marketingowych jako elementów zmiany w standardzie 4.0, budowaniu pozycji lidera w procesach tworzenia, rozwoju i przekształceń przedsiębiorstwa typu 4.0, kreowaniu rozwoju kompetencji zgodnych ze standardami gospodarki 4.0, promocji  potrzeby zmiany w postawach i zachowaniach pracowników, promocji standardów Menedżera 4.0.