KOM podpisał umowę o współpracy z urzędem marszałkowskim

Piotr Walczak

Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy w zakresie organizacji i promowania przedsięwzięć gospodarczych, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu, realizacji wspólnych projektów, jak misje gospodarcze i wystawiennictwo na targach czy wizyty studyjne.

Umowa prowadzi do wzmacniania powiązań między lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem lokalnym, jednostkami badawczymi i naukowymi czy instytucjami wspomagania biznesu. Sygnatariusze zobowiązali się do promowania wspólnych inicjatyw proinnowacyjnych i proklastrowych w regionie oraz współuczestnictwa w procesach współtworzenia oraz konsultacji dokumentów o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu.

W efekcie umowa ma lepiej skoordynować działania związane z promocją gospodarczą województwa podlaskiego i jeszcze bardziej zawęzić współpracę samorządu z podlaskimi przedsiębiorcami.

- Bardzo mnie cieszy, że umowa stanowi tak naprawdę tylko potwierdzenie naszej współpracy, bo często jest tak, że są podpisywane umowy, po których trzeba bardzo długo czekać, żeby coś zaczęło się dziać. Tutaj mamy sytuację odwrotną - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali.

Podkreśla, jak ważne dla przedsiębiorców jest to, że działalność gospodarcza jest obecna w dokumentach strategicznych województwa.

- To też przekłada się na konkretne działania. Na naszym stanowisku w Hanowerze marszałek Krajewski mógł spotkać się z premierem Morawieckim w ramach Roku Polskiego, a marszałek Leszczyński tydzień temu został powołany jednomyślnie do Rady Klastra - dodaje Sebastian Rynkiewicz. - Zapraszamyprzedstawicieli samorządu do współpracy, bo otrzymujemy konkretne wsparcie ze strony regionu: środki z budżetu województwa, mamy tytuł Ambasadora Podlaskiej Gospodarki, środki z Domu Polski Wschodniej, gdzie nasz region wspólnie z czterema województwami współpracuje, czy wreszcie - środki z Regionalnego Programu Opracyjnego. Nasza ostatnia prezentacja w Poznaniu na największych targach przemysłowych była współfinansowana m.in. z RPO. To pokazuje, że nie tylko słowa, ale konkretne działania, konkretne środki do nas trafiają. Dzięki temu jesteśmy klastrem, który mocno walczy w zakresie internacjonalizacji.

Sebastian Ruynkiewicz przypomina, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postawiło warunek współorganizując z KOM konferencję w Poznaniu, iż mają być obecni przedstawiciele władz regionalnych.

- I koledzy z lubskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego zazdrościli nam, że nas region wspiera, bo w innych częściach Polski nie zawsze tak się dzieje - opowiada koordynator KOM. - Cieszy mnie to, że przeciętny eksport w Polsce wynosi 18 proc. dla firmy, w ramach klastrów kluczowych ta średnia wynosi 28 proc., a w naszym klastrze jest to ponad 40 proc. Zatem mamy produkty i usługi, które możemy zaoferować na cały świat.

- Bardzo się cieszę, że współpraca z przedsiębiorcami i jednocześnie promocja gospodarcza naszego województwa dobrze się rozwija i idzie w dobrym kierunku - mówi marszałek Jerzy Leszczyński. - Świadczy to o tym, że w naszym środowisku - samorządu i przedsiębiorców - potrafimy dobrze współpracować i to dobrze rokuje na przyszłość. Ta wcześniejsza współpraca obejmowała m.in. pomoc w wyjeździe na targi w Hanowerze, udział w Expo w Asanie czy też na targach w Poznaniu. Klastry należą do naszych najlepszych marek w województwie, a podpisane dzisiaj umowy pozwolą lepiej promować firmy w ramach klastrów. Ta promocja, to też zadanie samorządu zapisane w ramach Strategii Promocji Gospodarczej, którą od przyjęcia w ubiegłym roku konsekwentnie realizujemy. I jestem przekonany, że z czasem te działania pozwolą naszym firmom zwiększyć eksport, stworzyć nowe miejsca pracy. Jest to nam bardzo potrzebne, zwłaszcza młodym ludziom, by tutaj pracowali, mieszkali i nie szukali szczęścia gdzie indziej.