SUBCONTRACTING 2018 - program wydarzeń targowych

Admin

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2018 - prestiżowe wydarzenie, na którym spotykają się przedsiębiorcy z Polski i całego świata, poszukujący kontrahentów oraz inspiracji i pomysłów na rozwój biznesu.

Klaster Obróbki Metali ponownie został partnerem tego wydarzenia oraz organizatorem strefy „Warsztat Menedżera” - wydarzenia towarzyszącego tegorocznym targom. Strefa „Warsztat Menedżera” to cykl warsztatów, prelekcji i dyskusji wokół wiodącego tematu targów „Na drodze do przemysłu 4.0” - ta rewolucja jest tuż za progiem, a najważniejsze pytanie brzmi: jak się do niej skutecznie przygotować?

Przemysł 4.0 to nie tylko automatyzacja i robotyzacja produkcji. To także zmiana filozofii biznesowej oraz nowe kompetencje kadry kierowniczej i pracowników, a także nowe podejście do klientów. Czy polska gospodarka odnajdzie się w nowej rzeczywistości? Dyskusje i debaty podczas targów przybliżą te zagadnienia. Strefa będzie aktywna przez trzy dni, od 6 do 8 czerwca w godzinach 10 - 13. Każdy dzień będzie poświęcony innemu tematowi.

Program:

6 czerwca: Warsztat Menedżera - „Jak okiełznać Technologie?”

W tym dniu prelekcje będą odbywały się wokół tematu przygotowania firm do rewolucji przemysłowej 4.0.

10.00 - 10.30: Jak i kiedy możliwości przemysłowego druku 3D wykorzystać w swojej firmie? Jarosław Kozak - Prezes Zarządu firmy TECHNOLOGY APPLIED

10.30 - 10.50: Jak podejmować zlecenia, które są poza naszym zasięgiem technologicznym? Daniel Zimnicki - Prezes Zarządu firmy BUDRAD POLSKA

10.50 - 11.10: Jak zmienia się podejście do konstrukcji maszyn? Marek Karabowicz - Dyrektor ds. Konstrukcji i Budowy Maszyn firmy NEOTECH

11.10 - 11.30: Jak pomysł z rzeczywistości 4.0 zrealizować w praktyce? Adam Adamski - ekspert w ramach Aliansu Technologicznego TRIFFID firmy WHITE HILL

11.30 - 11.50: Jak wdrażać automaty i roboty do produkcji w przemyśle ogólnym? Roman Kaleta - Prezes Zarządu firmy MALOW

11.50 - 12.00: Jakie nowe trendy obowiązują w zakresie obróbki i nowych materiałów? Tomasz Babul - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, członek Zarządu Głównego SIMP

12.00 - 13.00: Dyskusja - Kiedy Inteligentna Super Fabryka 4.0 może stać się rzeczywistością w polskich realiach? - z udziałem prelegentów oraz: Włodzimierza Fleischera - Koordynatora Lubuskiego Klastra Metalowego, wiceprezesa SIMP oraz Pawła Hofmana - Koordynatora Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu; moderacja: Sebastian Rynkiewicz, Koordynator Klastra Obróbki Metali.

7 czerwca: Konferencja „PRZEWAGA DZIĘKI WSPÓŁPRACY” Efektywność klastrów - trendy światowe na polskim gruncie

Konferencja zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Klaster Obróbki Metali, dotycząca rozwoju klasteringu w Polsce. O polskiej polityce klastrowej, narzędziach wsparcia współpracujących firm oraz roli klastrów w rozwoju gospodarczym dyskutować będą najwybitniejsi znawcy klasteringu w Polsce. Wśród zaproszonych gości znajdą się reprezentanci Krajowych Klastrów Kluczowych, czyli elita w świecie klasteringu. Najważniejszym celem konferencji jest zaproszenie do współpracy firm, które dotychczas nie funkcjonowały  w ramach klastrów i przedstawienie korzyści wynikających z takiej współpracy.

10.00 - 10.30: Krajowe Klastry Kluczowe jako element polityki klastrowej w Polsce. Justyna Choińska-Jackiewicz - Wydział Polityki Innowacyjności w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

10.30 - 10.45: Jak inwestować swoje pieniądze i mądrze korzystać z możliwości wsparcia publicznego będąc członkiem Krajowego Klastra Kluczowego? Jacek Stolarski - Wiceprezes Zarządu firmy SaMASZ

10.45 - 11.00: Jak skutecznie promować polską gospodarkę, klaster i członków KKK? - przykład projektu „Inteligentna Super Fabryka” w ramach programu internacjonalizacji Krajowych Klastrów Kluczowych. Janusz Poulakowski - Dyrektor Biura Klastra Obróbki Metali

11.00 - 11.15: Skuteczne wspieranie klastrów na poziomie regionalnym. Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego

11.15 - 11.30: Klastry światowej klasy - najlepsze przykłady klasteringu. Dr Mariusz Citkowski - Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

11.30 - 11.45: Jak to robią najlepsi w Polsce? - czynniki międzynarodowego sukcesu. Jacek Drożdżal - Koordynator Klastra Zielona Chemia Krajowego Klastra Kluczowego.

11.45 - 12.00: Cała Polska  specjalną strefą ekonomiczną. Nowe zasady wsparcia inwestycji. Leszek Dec - Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

12.00 - 12.10:  Jak to robią nasi partnerzy z Niemiec? - model wsparcia inicjatyw klastrowych w Brandenburgii. Maciej Monkosa - Senior Manager Cluster Metal Industry Brandenburgia

12.10 - 13.00: Dyskusja z udziałem prelegentów: Jak budować przewagi konkurencyjne dzięki współpracy? Moderacja: Sebastian Rynkiewicz - Koordynator Klastra Obróbki Metali.

8 czerwca: Warsztat Menedżera: Ludzie - największe wyzwanie

Przemysł 4.0 to nie tylko automatyzacja i robotyzacja produkcji. To także zmiana filozofii biznesowej oraz nowe kompetencje kadry kierowniczej i pracowników, a także nowe podejście do klientów. Czy polskie firmy odnajdą się w nowej rzeczywistości?

10.00 - 10.45: Pokolenia XYZ - jak pracować z najmłodszymi w firmie? Andrzej Kochanek - Dyrektor Generalny 4Value Business Consulting

10.45 - 11.15: Systemy innowacji pracowniczych. Beata Cichocka-Tylman - Dyrektor PwC

11.15 - 11.35: Kadry dla przemysłu 4.0. Kształcenie zawodowe i nie tylko. Krzysztof Zaręba - Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

11.35 - 12.00: Budowanie zespołów badawczo-rozwojowych. Dr inż. Artur Oziębło - p.o. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych

12.00 - 12.30: Projekty edukacyjne: Zawodowcy w Gorzowie 2.0, CEZiB, i ViVA 4.0. Agnieszka Beszczyńska i Beata Wachowiak - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

12.30 - 12.45: Rynek pracownika? Razem można więcej - studenckie staże rotacyjne Klastra Obróbki Metali. Urszula Wdziękońska - ekspert ds. kapitału ludzkiego Klastra Obróbki Metali

12.45 - 13.00: Zamknięcie Warsztatów Menedżera.

W tegorocznych targach Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING weźmie udział ponad 20 firm członkowskich Klastra Obróbki Metali. Część wystawców skorzysta z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który od lat wspiera przedsiębiorstwa z regionu podczas ich prezentacji na imprezach targowych. Część prezentacji zostanie natomiast sfinansowana z projektu 2.3.3 Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój Superfabryka 4.0.