Spotkanie członków klastra w dniu 29.04.2015 r. oraz posiedzenie Rady i Zarządu w siedzibie Metal-Fach Sp. z o.o.

admin

Drodzy klastrowicze,

Chcielibyśmy poinformować i jednocześnie zaprosić do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. w Sokółce, ul. Kresowa 62 w ramach którego odbędzie się posiedzenie Zarządu i Rady Klastra oraz wizyta technologiczno-kooperacyjna dla członków klastra w firmie Metal – Fach Sp. z o.o.

Agenda spotkania:

9.00 - 10.30 – Posiedzenie Rady i Zarządu Klastra Obróbki Metali 

10.30-11.30 – Spotkanie członków i partnerów Klastra:


• Omówienie rekonstrukcji Klastra, Krajowy Klaster Kluczowy
• Założenia strategii: oferta wspólna
• Sprawozdanie z działalności Klastra w I kwartale 2015 roku
• Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie-Bank Zachodni WBK S.A.
   Możliwości zabezpieczenia się przed wzrostem stóp procentowych oraz ryzyka walutowego Bank Zachodni WBK S.A.
• Rola Klastra Obróbki Metali w kształceniu zawodowym w regionie

11.30 – 13.30 – Spotkanie technologiczne w firmie Metal – Fach Sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w Sokółce członków władz klastra (Rady i Zarządu), partnerów strategicznych oraz przedstawicieli firm członkowskich klastra.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.04.2015: e-mail: biuro@metalklaster.pl; numer telefonu: 85 651 41 46.