Liderzy tłumnie uczestniczyli w III Kongresie Liderów Zmian

Piotr Walczak

Przewaga dzięki współpracy - wyzwania gospodarki 4.0. takie hasło towarzyszyło tegorocznemu Kongresowi Liderów Zmian, tradycyjnie organizowanemu przez Wyższą Śzkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Klaster Obróbki Metali był współorganizatorem imprezy (obok Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Resursy Podlaskiej), a wśród sponsorów znalazły się firmy członkowskie KOM: Promotech, SaMASZ, Malow, ChM.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Ambicją organizatorów jest zainspirowanie uczestników wydarzenia do poszukiwania nowych kompetencji oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w zmieniających się realiach życia gospodarczego i społecznego.

KOM od początku istnienia Kongresu jest współtwórcą programu i współorganizatorem konferencji. Ambicją organizatorów jest inspirowanie uczestników do poszukiwania nowych kompetencji oraz tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i popularyzacji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w zmieniających się realiach życia gospodarczego i społecznego.

Hasło przewodnie tegorocznego kongresu „Przewaga dzięki współpracy - wyzwania gospodarki 4.0” to aktualny obecnie temat. W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które efektywnie ze sobą współpracują. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku.

- Klaster Obróbki Metali już po raz trzeci jest współorganizatorem Kongresu Liderów Zmian. Można postawić pytanie: dlaczego? Dwa lata temu koncepcję Triffida (robot wysokich technologii, optymalizujący proces uprawy pomidorów - red.) mieliśmy narysowaną, a dziś na aulę wjechał już ten robot w wersji przedprototypowej, który powstał w wyniku aliansu technologicznego w Klastrze. Realizujemy to, o czym mówimy - rozmawiamy o przemyśle 4.0, gospodarce przyszłości i jestem przekonany, że za kolejne dwa lata będą następne przykłady wdrożeń w naszym wydaniu - powiedział Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM.

W Kongresie wzięło udział 300 uczestników, co Sebastian Rynkiewicz ocenił jako największą edycję do tej pory. Podkreślił, że nawet po liście sponsorów widać jednoznacznie, kto w regionie pełni tę funkcję liderów zmian, kto naprawdę napędza, wdraża najnowsze technologie.

- Kongres Liderów Zmian jest wartą uwagi inicjatywą. Już samą nazwą wzywa menedżerów i liderów z Podlasia do uczestnictwa, by zobaczyć, jakich zmian należy się spodziewać, jakich zmian się oczekuje, jak te zmiany w swoich organizacjach wprowadzać. Ta ciekawość tematyczna i mnie tutaj przywiodła. Uczestniczę w tej imprezie od trzech lat, chciałam więc też porównać, jak się ona rozwija - tłumaczyła Anna Zadykowicz z firmy Jazon.

- Zdecydowaliśmy się na sponsoring tego Kongresu, ponieważ jest to ciekawe wydarzenie gromadzące przedsiębiorców, ludzi świata nauki, administracji, samorządowców. Jesteśmy tutaj co roku, podczas prelekcji poruszane są bardzo ciekawe tematy, jest to też świetne miejsce do nawiązywania kontaktów i znajomości, uczestnictwo otwiera szansę na dalszą współpracę w bardzo szerokim gronie - przyznał Jacek Stolarski, wiceprezes SaMASZu.