Szkolenie „Ochrona danych osobowych - jak sobie poradzić z RODO w praktyce?”

Piotr Walczak

W maju wchodzą w życie przepisy RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Kogo dotyczyć będzie RODO? Tak naprawdę wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Dodatkowo, unijne rozporządzenie nie zawiera żadnych konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe. Metody zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych każda organizacja będzie musiała dostosować indywidualnie do charakteru swojej działalności.

Dlatego zapraszamyna szkolenie mające na celu pokazanie praktycznych aspektów i problemów, z jakimi zmierzą się firmy w zakresie ochrony danych osobowych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia w godzinach 9-15 w BPNT. Poprowadzi je znany i ceniony przez Klastrowiczów ekspert i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych - Rafał Piątek.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie

-        Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro – ogólne założenia reformy.

-        Administracyjne kary pieniężne – fakty i mity.

-        Analiza podstawowych pojęć – podobieństwa, różnice i nowości.

-        Pytania i odpowiedzi.

 

2.       Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

-        Legalność przetwarzania danych - zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;

-        Celowość przetwarzania danych - konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;

-        Adekwatność i poprawność celu - ograniczone do tego, co niezbędne do celów „minimalizacja danych” i „prawidłowość”;

-        Czas przetwarzania danych do celu - „ograniczenie przechowywania”;

-        Bezpieczeństwo przetwarzania danych – rozliczalność, dostępność, integralność i poufność.

 

3.       Bezpieczeństwo danych osobowych – obowiązki administratora danych i przetwarzającego:

-        Bezpieczeństwo przetwarzania;

-        Ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych;

-        Ocena skutków dla ochrony danych;

-        Wyznaczenie inspektora ochrony danych;

-        Rejestrowanie czynności przetwarzania;

-        Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych);

-        Polityka ochrony danych osobowych;

-        Podmiot przetwarzający.

 

4.       Prawa osoby, której dane dotyczą:

-        Przejrzystość informacji i komunikacji;

-        Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania danych;

-        Prawo dostępu do danych;

-        Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych;

-        Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

-        Prawo do ograniczenia przetwarzania;

-        Prawo do przenoszenia danych;

-        Prawo do sprzeciwu - zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowaniu;

 

5.       Pytania i odpowiedzi.