Przewaga dzięki współpracy - wyzwania Gospodarki 4.0, czyli III Kongres Liderów Zmian

Piotr Walczak

Zapraszamy do udziału w III Kongresie Liderów Zmian pt. „Przewaga dzięki współpracy - wyzwania gospodarki 4.0”, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku. Kongres organizowany jest po raz trzeci przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku, Resursę Podlaską i Klaster Obróbki Metali. Partnerem merytorycznym tegorocznego kongresu jest PricewaterhouseCoopers, natomiast partnerem technologicznym - Samsung Polska oraz Astor sp. z o.o.

Kongres Liderów Zmian to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie w naszym regionie. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o źródłach zmian w gospodarce, mechanizmach ich adaptacji w organizacjach oraz roli lidera w tych procesach. Klaster Obróbki Metali, od początku istnienia Kongresu, jest współtwórcą programu i współorganizatorem konferencji. Ambicją organizatorów jest inspirowanie uczestników do poszukiwania nowych kompetencji oraz tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i popularyzacji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w zmieniających się realiach życia gospodarczego i społecznego. Zrealizowane dotychczas dwie edycje Kongresu Liderów Zmian cieszyły się dużym zainteresowaniem środowisk biznesowych. W każdej z nich uczestniczyło ponad 300 przedsiębiorców, liderów podlaskiej gospodarki oraz menedżerów wielu firm i instytucji, w tym także przedstawiciele firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali. Niektórzy z nich występowali jako prelegenci oraz sponsorzy wydarzenia.

Hasło przewodnie tegorocznego kongresu „Przewaga dzięki współpracy - wyzwania gospodarki 4.0” to najbardziej aktualny obecnie temat, dyskutowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także przez polski rząd. Instytucje europejskie rozpoczęły intensywne działania wspierające transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które efektywnie ze sobą współpracują. Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku. Gospodarka 4.0 jest miejscem dla liderów odważnych i otwartych na zmiany, zaś rozwój technologii wymusza potrzebę współpracy i rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do wdrażania zmian.

Kongres Liderów Zmian jest doskonałą okazją do promocji własnej marki w ramach unikalnego wydarzenia w skali regionu. W zamian za wsparcie finansowe organizatorzy oferują kompleksową kampanię reklamową wspomagającą proces kreowania wizerunku lidera branży. Tematyka tegorocznej edycji kongresu doskonale wpisuje się także w działania strategiczne w ramach Superfabryki 4.0 prowadzone przez Klaster Obróbki Metali.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w jednym z najważniejszych wydarzeń w regionie.

Więcej informacji: www.kongresliderowzmian.pl