Udane Targi Praktyk i Staży [ZDJĘCIA]

Piotr Walczak

Tłumy studentów odwiedziły stoisko Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich podczas Targów Praktyk i Staży. Odbyły się one we wtorek, 20 marca, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

KOM zaprezentował projekt płatnych staży rotacyjnych - unikalną inicjatywę firm branży metalowo-maszynowej. Studenci będą mogli odbyć wakacyjną praktykę w kilku firmach w regionie.

- Projekt staży rotacyjnych jest odpowiedzią pracodawców Klastra Obróbki Metali na duże zmiany na rynku pracy - mówi Urszula Wdziękońska, Specjalista ds. Kapitału Ludzkiego w Klastrze Obróbki Metali. - Ze względu na zmiany demograficzne i rozwój gospodarki, popyt na pracowników przekracza podaż rynkową. Problem deficytu wykwalifikowanej kadry dotyczy nawet dużych pracodawców, którzy do niedawna nie borykali się z tego typu wyzwaniami.

Staże będą trwały dwa lub trzy miesiące - w zależności od opcji wybranej przez kandydata. Studenci spędzą po jednym miesiącu w każdej z firm, mając niecodzienną możliwość poznania branży i rynku pracy w regionie, a także własnych umiejętności i preferowanego stylu pracy w różnych kulturach organizacyjnych. Uczestnicy stażu zyskują także możliwość zdobycia szerszej perspektywy oraz poznania różnorodnych zadań i procesów technologicznych.

Program jest skierowany do studentów ostatnich semestrów kierunków technicznych: zarządzania i inżynierii produkcji, kierunków o profilu mechanicznym i elektrotechnicznym, a także ciepłownictwa i techniki grzewczej - zarówno studiów  inżynierskich, jak i magisterskich.

W programie biorą udział duże i znane firmy z  regionu: SaMASZ, Metal-Fach i Ferrox, które dzięki udziałowi w projekcie zyskują szansę poznania osób o wysokim potencjale i wspierania ich w rozwoju zawodowym na początku kariery zawodowej, z możliwością oferowania wybranym stażystom stałej współpracy po zakończeniu stażu.

- Chcemy wesprzeć młodych ludzi w rozwoju kariery zawodowej i korzystamy z różnych dróg dotarcia do utalentowanych studentów - mówi Jacek Stolarski, wiceprezes firmy SaMASZ, która uczestniczy we wspólnym projekcie. - Nie stać nas na to, aby nie zatrudniać talentów, nasz rozwój i długofalowe plany biznesowe wymagają od nas takiego podejścia. Potrzebujemy kandydatów do pracy i podejmując współpracę ze stażystami liczymy, że staną się naszymi pracownikami. Jeśli więc stażysta sprawdzi się w naszej firmie, będzie miał możliwość stałego zatrudnienia.

Staże odbędą się w okresie wakacyjnym,  po miesiącu w każdej z firm: staż 3-miesięczny (1 miejsce - SaMASZ, Metal-Fach, Ferrox), staż 2-miesięczny (3 miejsca - Metal-Fach, Ferrox).

Ze względu na lokalizację tych przedsiębiorstw, ważnym warunkiem udziału studenta jest mobilność, czyli gotowość do odbycia stażu w Białymstoku, Sokółce i Zabłudowie. Studenci podpiszą umowę o praktykę płatną  i otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1800 zł brutto miesięcznie. Rekrutacja studentów potrwa do 15 maja. Po tym terminie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne oraz podpisanie umów ze studentami.

Zgłoszenia na staż rotacyjny i cv należy wysłać na adres: praca@metalklaster.pl