Zaproszenie na szkolenie profesjonalistów IT

admin

Projekt „Warsztaty profesjonalistów IT” nr POKL.08.01.01-20-044/13 na terenie województwa podlaskiego realizowany jest przez TEB Edukacja w ramach współpracy partnerskiej przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus.

Czas realizacji projektu: 01.11.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu: województwo podlaskie

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników mikro małych i średnich przedsiębiorstw z branży IT w woj. podlaskim oraz zwiększenie tym samym konkurencyjności ww. firm.

Projekt zakłada przeszkolenie 96 pracowników z 50 przedsiębiorstw w zakresie WINDOWS 8 i WINDOWS SERVER 2012. Szkolenia będą miały na celu przygotowanie pracowników do egzaminów i zdobycia przez nich międzynarodowych certyfikatów Microsoft.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do mikro małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego, których zakres działalności odpowiada jednej z  wymienionych w projekcie branż wg PKD 2007:
m.in.:
sektor maszynowy: dział 28, dział 29, dział 30;
sektor metalowy: dział 24, dział 25;

Szkolenia będą realizowane w małych grupach, w formie warsztatów stacjonarnych.

Przeprowadzonych zostanie 5 modułów szkoleniowych po 40 godzin.

Program szkolenia będzie zgodny z wymogami egzaminów certyfikujących Microsoft. Każdy moduł szkolenia zakończony będzie egzaminem zewnętrznym
i możliwością uzyskania przez uczestników certyfikatów MCSA. Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów z branży IT.

Szczegółowy dotyczące udziału i tematyce zajęć można uzyskać u organizatora:

T - Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o.
ul. Malmeda 1 , 15- 440 Białystok, tel. 85 74-89-151
www.computerplus.com.pl, email: szkolenia@computerplus.com.pl

Informacje o projekcie 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.