„Przedsiębiorstwo Fair Play” - ruszyła nowa edycja programu

Piotr Walczak

Trwa kolejna, XXI edycja, programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, realizowana przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Firmy z całej Polski chcąc potwierdzić swoje uczciwe i etyczne działania zgłaszają się do programu, który jako jeden z nielicznych przeprowadza rzetelną weryfikację. Podmioty biorące udział w przedsięwzięciu „Przedsiębiorstwo Fair Play” są szczegółowo oceniane. Wyróżnienie w programie to przepustka do zaufania partnerów, pewności kooperantów, a często też gwarancja, że biznes będzie działał sprawniej i szybciej bez konieczności uważnego patrzenia sobie na ręce.

Uczciwość, rzetelność i szeroko rozumiana etyka w biznesie to gwarancje powodzenia, owocujące na przyszłość. To codzienne działania firm stabilnych i mocnych siłą swoich lojalnych pracowników i zadowolonych partnerów. Przedsiębiorstwa, które na co dzień stosują się do zasad „fair play”, zyskują niezwykle istotną, pozaekonomiczną wartość, jaką jest zaufanie.

- Podlaskie to region nowoczesny, ale oparty na sile tradycji i natury, stąd nasze hasło promocyjne: „Podlaskie - zasilane naturą”. Jako marszałek województwa podlaskiego jestem dumny, że nasz region rośnie też w siłę biznesu „fair play”. Doskonałymi przykładami są dotychczasowi laureaci programu, którzy chlubnie budują wizerunek regionu. Jestem przekonany, że w ślad za nimi pójdą kolejni przedsiębiorcy, a Podlaskie będzie zasilane i naturą, i wciąż rosnącą liczbą przedsiębiorstw mogących się szczycić tytułem „Przedsiębiorstwa Fair Play” - podkreśla Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Zeszłoroczna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” została objęta patronatem marszałka województwa podlaskiego oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Białystok oraz opieką medialną TVP3 Białystok.

W 2017 roku do programu przystąpiło 336 firm z całej Polski, z których 329 spełniło kryteria programu i zostało Laureatami XX edycji.

Laureaci programu to wyjątkowe firmy, które rozwijają się, dbają o prestiż i wizerunek, ale także o swoich pracowników, społeczności lokalne i środowisko naturalne. Miejsce w elitarnej grupie „Przedsiębiorstw Fair Play” daje możliwość nawiązania nowych, korzystnych kontaktów oraz zwiększa zaufanie kontrahentów i klientów. Uczestnicy udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Do programu zapraszane są wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość oraz branżę, dla których etyka w działalności gospodarczej nie jest obojętna. Firmy, które dbają o społeczność lokalną, angażują się w ochronę środowiska i stwarzają przyjazną atmosferę pracy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja.

Zgłoszone firmy zostaną poddane dwuetapowej weryfikacji. W pierwszym etapie uczestnicy wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa, relacji z klientami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi, które dalej są oceniane przez Komisje Regionalne. Firmy, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów, zakwalifikują się do drugiego etapu, a merytorycznie przygotowani audytorzy przeprowadzą audyty certyfikacyjne w firmach. Celem audytu jest sprawdzenie zgodności informacji zawartych w ankiecie, na podstawie której każdy kandydat jest oceniany w I etapie ze stanem faktycznym. Ostateczną decyzję podejmie Kapituła programu, w skład której co roku wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, władz państwowych, samorządowych oraz mediów.

Więcej informacji o  programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz jego Laureatach: www.fairplay.pl