Srebrna Oznaka Doskonałości dla Klastra Obróbki Metali

Piotr Walczak

Klaster Obróbki Metali otrzymał ważny certyfikat standardów zarządzania klastrem. Jest on przyznawany tylko najlepszym organizacjom klastrowym przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) w Berlinie. W ramach procesu certyfikacji w zakresie doskonalenia jakości zarządzania w KOM oceniane były m.in. następujące obszary: struktura organizacyjna, źródła finansowania, rozpoznawalność, współpraca wewnętrzna.

- Otrzymanie certyfikatu traktujemy jako wielkie zaskoczenie i wielki sukces Klastra Obróbki Metali - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM. - Przeszliśmy cały żmudny proces certyfikacji oraz audyt starając się o utrzymanie Odznaki Brązowej, a uzyskaliśmy o wiele wyższy wynik. W wielu miejscach współpraca w naszym klastrze została oceniona powyżej średniej europejskiej dla najlepszych klastrów w Europie, m.in. działalność naszych Grup Zaawansowanej Współpracy ds. HR, Technologii i Internacjonalizacji.

Srebrny Certyfikat Jakości posiadają obecnie tylko dwa klastry w Polsce i około 30 w całej Europie.

Klaster Obróbki Metali zrzesza ponad 70 firm branży metalowej i maszynowej oraz 20 partnerów strategicznych, takich jak wyższe uczelnie, samorządy, instytucje otoczenia biznesu. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy tej branży, o dużym potencjale innowacyjnego rozwoju.